Javni konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

Konkursi

omladinskapolitikaMINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Javni konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima  omladinskog sektora

1. Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou

2. Javni konkurs za programe i projekte za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade

3. Javni konkurs za razvoj i sprovođenje omladinske politike

Pravo učešća na konkursima:
– Pravo učešća na konkursu 1 imaju lokalne samouprave koje imaju osnovanu kancelariju za mlade, u skladu sa članom 22. Zakona o mladima;
– Pravo učešća na konkursima 2 i 3 imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta.

Rok i način prijavljivanja na konkurs:
Rok za dostavljanje predloga projekata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno do 16. avgusta 2016. godine.

Konkursna dokumentacija:
Konkursna dokumentacija sa Smernicama za podnosioce projekata može se preuzeti ovde:
1. Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou
2. Javni konkurs za programe i projekte za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade
3. Javni konkurs za razvoj i sprovođenje omladinske politike

Ministarstvo će tokom trajanja konkursa organizovati „otvorena vrata” za konsultacije u vezi objavljenih konkursa sa zainteresovanim podnosiocima projekata 8. avgusta 2016. godine u periodu od 12.30 do 15 časova. Zainteresovani mogu da se prijave na mejl konkursi.omladina@mos.gov.rs. Nakon prijave, ministarstvo će podnosiocima prijave poslati mejl sa dodatnim detaljima.
Ministarstvo omladine i sporta je 4. marta 2016. godine objavilo prvi krug javnih konkursa za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora i objavilo rezultate krajem maja/početkom juna 2016. godine. Rezultate tih konkursa možete pogledati OVDE.

Link