Peti Konkurs za proizvodnju zdravih ideja

NLB ORGANIC Peti Konkurs za proizvodnju zdravih ideja Organska poljoprivreda i proizvodnja hrane bezbedne po zdravlje ljudi budućnost je poljoprivrede, u Evropi i celom svetu. Sistem kontrole i sertifikacije proizvodnje i prerade organske hrane regulisan je zakonom i podržava održivu poljoprivredu, objedinjujući pri tome tradiciju i nova naučna i tehnološka znanja uz poštovanje prirodnih principa. […]

Nastavi

Javni konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Javni konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima  omladinskog sektora 1. Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou 2. Javni konkurs za programe i projekte za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade 3. Javni konkurs za razvoj i sprovođenje omladinske politike […]

Nastavi