Nacionalni forum za zelene ideje

TRAG FONDACIJA Nacionalni forum za zelene ideje U partnerstvu sa Fondom braće Rokfeler i ERSTE Bankom, Trag fondacija će četvrti put organizovati godišnji nacionalni Forum za zelene ideje, sa namerom da podstakne pojedince, udruženja i mala preduzeća da razviju inovativne preduzetničke ideje zasnovane na principima održivog razvoja. Cilj nam je da se prepoznaju i podrže […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje proizvodnje dokumentarnih filmova

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE Konkurs za sufinansiranje proizvodnje dokumentarnih filmova u AP Vojvodini u 2016. godini I RASPODELA SREDSTAVA Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje (u daljem tekstu: Sekretarijat) sufinansiraće u 2016. godini proizvodnju dokumentarnih filmova, u ukupnom iznosu od 3.500.000,00 dinara (slovima: trimilionapetstohiljadadinara i 00/100). II OPŠTI USLOVI KONKURSA Pravo […]

Nastavi