Dodela malih grantova udruženjima građana

Konkursi

BOSBOŠ

Dodela malih grantova udruženjima građana

U okviru projekta „Jačanje lokalne transparentnosti “ otvoren je konkurs za dodelu malih grantova udruženjima građana.

Konkurs je otvoren do 17. januara 2016. godine, u 23:59 časova.

Projekat sprovodi Beogradska otvorena škola u partnerstvu sa Topličkim centrom za demokratiju i ljudska prava, uz saradnju sa Stalnom konferencijom gradova i opština, od januara 2015. godine.

Projekat podržava Delegacija Evropske unije u Srbiji u okviru programa „Podrška civilnom društvu za Republiku Srbiju 2013“ (Civil Society Facility).

Projekat sufinansira Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

Detaljnije