Javni poziv za stipendiranje talentovanih učenika koji se nalaze na smeštaju u hraniteljskim porodicama

Konkursi

MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Javni poziv za stipendiranje talentovanih učenika i studenata koji se nalaze na smeštaju u hraniteljskim porodicama, učenika i studenata koji se nalaze na smeštaju u ustanovama socijalne zaštite i učenika i studenata iz porodica koje ostvaruju pravo na novčanu socijalnu pomoć

Sredstva za stipendije obezbeđuje Udruženje osiguravača Srbije za period maj-decembar 2015. godine, u ukupnom iznosu od po 10.000,00 dinara na mesečnom nivou po učeniku, odnosno studentu iz sledećih kategorija: učenici i studenti koji se nalaze na smeštaju u hraniteljskim porodicama, učenici i studenti koji se nalaze na smeštaju u ustanovama socijalne zaštite i učenici i studenti iz porodica koje ostvaruju pravo na novčanu socijalnu pomoć.
Stipendiranje će se obezbediti za period od maja do decembra 2015. godine i to: od maja do decembra 2015. godine za učenike i studente iz porodica koje ostvaruju pravo na novčanu socijalnu pomoć; od juna do decembra 2015. godine za učenike i studente koji se nalaze na smeštaju u ustanovama socijalne zaštite i od jula do decembra 2015. godine za učenike i studente koji se nalaze na hraniteljskom smeštaju.

Namena sredstava je podsticaj razvoja po 10 talentovanih učenika ili studenata iz svake od navedenih kategorija, a koji postižu zapažene rezultate u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, umetnosti ili sporta.

USLOVI I KRITERIJUMI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA STIPENDIJU

1. da su redovni učenici osnovnih ili srednjih škola, odnosno studenti visokoškolskih ustanova, na teritoriji Republike Srbije;
2. da imaju državljanstvo, kao i prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije;
3. da imaju manje od 26 godina života;
4. da imaju prosek ocena tokom školovanja najmanje 4,50 ili tokom studiranja najmanje 8,00,
5. da su pokazali naročit uspeh u oblasti koja je predmet interesovanja (diplome ili svedočanstva sa takmičenja, izložbe radova, objavljeni radovi u časopisima ili izražen talenat u oblasti umetnosti, sporta i sl.)

POTREBNI DOKAZI O ISPUNJENOSTI USLOVA I KRITERIJUMA KOJI SE DOSTAVLJAJU UZ PRIJAVU

1. uverenje o prebivalištu/boravištu izdato u MUP Republike Srbije ili fotokopija lične karte učenika/studenta (izvod iz čitača) ukoliko je punoletan, dok se za maloletnog učenika dostavlja fotokopija lične karte jednog roditelja/staratelja (izvod iz čitača);
2. potvrda o redovnom školovanju, odnosno potvrda da je lice student;
3. fotokopija đačke knjižice ili svedočanstava prethodno završenih razreda ili potvrda o proseku ocena za studenta, fotokopija diplome/svedočanstva/medalja sa takmičenja,  potvrda o učešću na izložbi, objavljenim radovima i sl;
4. fotokopija rešenja nadležnog organa o smeštaju podnosioca prijave u hraniteljsku porodicu i fotokopija ugovora o smeštaju zaključenog između nadležnog organa i hraniteljske porodice;
5. fotokopija rešenja nadležnog organa o smeštaju podnosioca prijave u ustanovu socijalne zaštite;
6. fotokopija rešenja nadležnog organa o utvrđivanja prava na ostvarivanje novčane socijalne pomoći porodice, odnosno podnosioca prijave.

OSTALE INFORMACIJE

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom podnose se preporučenom pošiljkom na adresu: Nemanjina 22-26, Beograd, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu sa naznakom „Prijava za dodelu stipendija talentovanim učenicima i studentima koji se nalaze na smeštaju u hraniteljskim porodicama, učenicima i studentima koji se nalaze na smeštaju u ustanovama socijalne zaštite i učenicima i studentima iz porodica koje ostvaruju pravo na novčanu socijalnu pomoć.

Rok za podnošenje prijava je 20.04.2015. godine.

Detaljnije