Javni konkurs za sufinansiranje priprema predloga aktivnosti međunarodne saradnje za 2015. godinu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ Javni  konkurs za sufinansiranje priprema predloga aktivnosti međunarodne saradnje za 2015. godinu Prijave za pripremu predloga aktivnosti međunarodne saradnje mogu da podnose registrovane naučnoistraživačke organizacije u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti, a izuzetno i druge institucije koje se bave naučnoistraživačkim radom i prema posebnoj odluci. Za ove […]

Nastavi

Dodela sredstava za finansiranje projekata u cilju unapređenja sistema socijalne zaštite

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA Javni poziv za podnošenje predloga projekata za za dodelu sredstava za finansiranje projekata u cilju unapređenja sistema socijalne zaštite Predmet oglašavanja Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u cilju unapređenja sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji, pruža podršku projektnim aktivnostima koje imaju za cilj sledeće: […]

Nastavi

Javni konkurs za finansiranje programa udruženja građana

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU Javni konkurs za finansiranje programa udruženja građana u oblasti zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite, društvene brige o deci i popularizacijepronatalitetne politike u 2015. godini PREDMET KONKURSA Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju dodeljuje sredstva po ovom konkursu za finansiranje […]

Nastavi