Informacije o učešću u finansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE Informacijeo učešću u finansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2015.godini iz republičkog budžeta Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/14), u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10), utvrđuje ciljeve i prioritete politike […]

Nastavi

5 novih konkursa Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE 1. Konkurs za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne)   u poljoprivredi u 2015. godini 2. Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima u 2015. godini 3. KOnkurs za dodelu kreditaza nabavku protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda […]

Nastavi

Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA  OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji AP Vojvodine za 2015. godinu U skladu sa članom 4. Pokrajinske skupštinske odluke o dodeli budžetskih sredstava crkvama i verskim zajednicama,   sredstva se odobravaju za sufinansiranje obavljanja graditeljske, dobrotvorne i naučne […]

Nastavi