Informacije o učešću u finansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE Informacijeo učešću u finansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2015.godini iz republičkog budžeta Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/14), u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10), utvrđuje ciljeve i prioritete politike […]

Nastavi