Konkurs „GENiYOUTH“ – nagrada za dobre prakse u oblasti rodne ravnopravnosti i rada s mladima

Konkursi

GENiYOUTH_logo_izbranoNALAS (Mreža asocijacija lokalnih samouprava jugoistočne Evrope)

Konkurs „GENiYOUTH“ – nagrada za dobre prakse u oblasti rodne ravnopravnosti i rada s mladima

NALAS (Mreža asocijacija lokalnih samouprava jugoistočne Evrope) poziva lokalne samouprave i asocijacije lokalnih uprava da razmene dobru praksu u oblasti rodne ravnopravnosti i rada s mladima i nominuju je za dobijanje nagrade „GENiYOUTH Municipal Initiatives“. Vaše nominacije očekujemo u elektronskoj formi putem e-mail adrese geniyouth@nalas.eu najkasnije do 19. decembra 2014. godine.

Lokalne samouprave su pozvane da predlože svoje inicijative, iskustva, uspehe i naučene lekcije, detaljno opisujući dobre prakse, uključenost žena i mladih u njihovim zajednicama. Predlozi treba da uključuju do sada realizovane aktivnosti, metode i alate koji vode ka postizanju vidljivih i opipljivih rezultata.

Pet (5) najboljih praksi biće nagraćeno nagradom „GENiYOUTH Municipal Initiatives“. Ceremonija dodele nagrada biće upriličena u okviru sastanka Generalne skupštine NALAS-a 2015. godine u Plovdivu, u Bugarskoj. Sekundarni cilj ovog konkursa je da privuče pažnju donatorske zajednice zainteresovane da podrži proces ponavljanja i širenja dobrih praksi lokalnih vlasti u oblasti rodne ravnopravnosti i rada s mladima.

Za učešće na konkursu mogu se kandidovati dobre prakse u promociji rodne ravnopravnosti i rada sa mladima na lokalnom nivou, koje su implementirale lokalne vlasti, asocijacije lokalnih vlasti i organizacije civilnog društva, u poslednje tri godine. Detalje konkursa možete naći u sledećim dokumentima:
•    Open call „GENiYOUTH Municipal Initiatives Awards“
•    Application Form „GENiYOUTH Municipal Initiatives Awards“
•    Applicant declaration

Aktivnost će se odvijati u nekoliko faza:
1.    Prikupljanje prijava dobre prakse (do 19.12.2014.)
2.    Uspostavljanje „GENiYOUTH Municipal Initiatives Awards“ odbora za evaluaciju (3.11 – 19.12. 2014)
3.    Evaluacija prijava i izbor (8.01 – 18.02. 2015):
– Dobrih praksi koje će biti uključene u publikaciju „Ponuda dobrih praksi“
– 5 nagrađenih praksi
4.    Izrada publikacije „GENiYOUTH Municipal Initiatives – Ponuda dobrih praksi“ (18.2 – 30.4. 2015)
5.    Organizacija ceremonije dodele nagrada (18.2. – 14.05. 2015)
6.    Ceremonija dodele nagrada (14.5.2015)
7.    Promocija dobrih praksi (1.6.2015 – kontinuirano)
8.    Traženje mogućnosti za ponavljanje dobrih praksi (1.6.2015 – kontinuirano)

Detaljnije