Anketa – Učimo jedni od drugih – o Evropskoj uniji

Vesti

eu_questionPoštovana/ Poštovani!

Zanima nas Vaše mišljenje o Evropskoj uniji. Anketa se može popuniti za deset minuta. Molimo Vas da odgovorite na pitanja i time doprinesite uspehu  ovog istraživanja kao i dobijanju realne slike o saznanjima i mišljenju o Evropskoj uniji i o vezi sa Evropskom unijom.

Zahvaljujemo Vam se na odvojenom vremenu i odgovorima!

Link ankete: https://docs.google.com/forms/d/1IgndARby9zYqO7w3RmihyGoy4M9JVGCFPaHUmIezykg/viewform