Konkurs za raspodelu podsticaja za posebne programe usavršavanja stručnog znanja poljoprivrednih proizvođača u 2014. godini

Konkursi

polj gazdinstvoMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za raspodelu podsticaja za posebne programe usavršavanja stručnog znanja poljoprivrednih proizvođača u 2014. godini

Raspisuje se konkurs za raspodelu podsticaja za posebne programe za usavršavanje stručnog znanja poljoprivrednih proizvođača, utvrđenih Pravilnikom o korišćenju podsticaja za unapređenje stručnog znanja i usavršavanja ljudskih kapaciteta („Službeni glasnik RS”, broj 59/13 i 63/14 – u daljem tekstu: Pravilnik), koji se odnose na:

1) upravljanje gazdinstvom, i to na:
(1) knjigovodstvo i računovodstvo na gazdinstvu,
(2) izradu projekata i biznis planova za planiranje razvoja gazdinstva sa procenom opravdanosti investicije, planiranjem korišćenja i upravljanja prirodnim resursima;

2) unapređenje prodaje, i to na:
(1) strukovno udruživanje i zajednički plasman poljoprivrednih proizvoda,
(2) pakovanje i marketing,
(3) zaštitu geografskog porekla poljoprivrednih proizvoda,
(4) standarde u proizvodnji, preradi i prodaji;

3) podršku razvoju sela kroz strateško planiranje i programiranje na nivou lokalne zajednice;

4) unapređenje malih poljoprivrednih gazdinstava, i to na:
(1) multifunkcionalnu poljoprivredu i diverzifikaciju ekonomskih aktivnosti,
(2) integralnu i organsku poljoprivredu,
(3) primenu dobrih poljoprivrednih praksi,
(4) obuku u ruralnom turizmu i agro-turizmu za poljoprivredna gazdinstva.

Podnosilac prijave, u skladu sa Pravilnikom, može da ostvari pravo na korišćenje podsticaja za jedan program iz tačke I. ovog konkursa, i to u iznosu od 973.906 dinara.

Pravo na podnošenje prijave na konkurs imaju lica, u skladu sa članom 4. Pravilnika, čiji je osnivač Republika Srbija, kao i pravna lica i preduzetnici koji su po sprovedenom konkursu zaključili ugovor o izvršavanju poslova u skladu sa Uredbom o utvrđivanju godišnjeg programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2014. godini („Službeni glasnik RS”, broj 34/14).

Uz prijavu za konkurs podnosi se program iz tačke I. ovog konkursa, koji sadrži:
1) polazne osnove sa opisom postojeće situacije, a naročito opis koji se odnosi na: opšte stanje, probleme, razloge zbog kojih je izabrana odgovarajuća oblast;
2) cilj programa;
3) očekivani rezultat sa jasno definisanim indikatorima merila ostvarenosti rezultata;
4) način implementacije – opis načina sprovođenja programa (predstaviti obim i dinamiku aktivnosti sa predviđenim troškovima i dinamikom trošenja budžeta, kao i opis posla izvršioca i definisati broj izvršilaca uz obaveznu podelu odgovornosti i vođstva);
5) budžet (predstaviti ukupan trošak i distribuciju korišćenja sredstava);
6) tačan spisak mesta ili sela koja će biti obuhvaćena obukom, broj predviđenih učesnika obuka, predavanja i radionica (broj direktnih korisnika implementacije programa);
7) detaljan plan obuka, predavanja i radionica sa brojem časova teorijske i praktične nastave;
8) detaljan plan distribucije materijala nastalih implementacijom programa (lifleti, brošure, uputstva i CD-ovi).

Podnosilac prijave na konkurs mora da priloži i:
1) izvod iz Registra privrednih društava;
2) podatke o otvorenom posebnom namenskom računu za isplatu sredstava za ove namene;
3) potpisanu izjavu predavača, odnosno trenera da prihvata učešće u realizaciji programa;
4) radnu biografija predavača, odnosno trenera sa dokazom o obučenosti za predloženu oblast obuka, predavanja ili radionica (diplome, sertifikati, licence i/ili potvrde o pohađanju obuke);
5) izjavu odgovornog lica da program nije finansiran iz drugih izvora javnog finansiranja;
6) izjavu odgovornog lica o sopstvenom učešću u finansiranju programa čija je procenjena vrednosti preko 973.906 dinara.

Ukoliko je podnosilac prijave za realizaciju programa predvidvideo sredstva u iznosu većem 973.906 dinara, mora da dostavi dokaz da je iz sopstvenih sredstava obezbedio sredstva preko tog iznosa, a do visine procenjene vrednosti programa.

Neće biti razmatrane prijave na konkurs ukoliko je program finansiran iz drugih izvora javnog finansiranja.

Prihvatljivi troškovi predstavljeni u budžetu programa odnose se na:
1) troškove za naknade angažovanih predavača, odnosno trenera u visini koja ne prelazi od 30% od procenjene vrednosti programa;
2) operativne troškove, i to:
– troškove kancelarijskog materijala;
– nabavka opreme (laptop-računari, štampači, projektori, projektna platna, flip chart, diktafoni, prezenteri, i slično);
– troškove učesnika obuka, predavanja ili radionica (organizovani prevoz učesnika obuke i troškovi keteringa) u visini koja ne prelazi 10% od procenjene vrednosti programa;
– troškovi organizovanja obuka, predavanja ili radionica (putni troškovi i iznajmljivanje prostora,) u visini koja ne prelazi 10% od procenjene vrednosti programa;
– troškove štampanja materijala (npr. brošure, uputstva, lifleti i slično);
– troškove informisanja javnosti-medija.

Rok za podnošenje prijava: 25.07.2014. godine.

Detaljnije