Javni poziv privrednim subjektima sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine za zajednički nastup na 47. Sajmu privrede u Celju

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv privrednim subjektima sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine za zajednički nastup na 47. Sajmu privrede u Celju (Republika Slovenija) od 10. do 15. septembra 2014. godine

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na 47. Sajmu privrede u Celju predstavlja i promoviše privredu Autonomne Pokrajine Vojvodine na svom štandu.

Pravo nastupa na objedinjenom štandu sekretarijata imaju:

– privredni subjekti koji se bave proizvodnom delatnošću,

– privredni subjekti koji ostvaruju izvoz robe,

– privredni subjekti koji su u potencijalni izvoznici,

– privredni subjekti koji imaju poslovni interes za nastup na Sajmu u Celju.

Izlagačima će na štandu biti obezbeđeno zajedničko predstavljanje, izlagačko mesto, odnosno pult i prostor za poslovne razgovore, kao i troškovi organizovanog prevoza sajamskih eksponata.

Izlagači koji budu učestvovali na štandu Pokrajinskog sekretarijata dužni su da obezbede troškove puta i smeštaja, kao i promotivni materijal za nastup na sajmu.

Popunjene i pečatom overene prijave dostaviti na mail ili fax.

KONTAKT: Miroslav Nikić i Jovo Jovanović

Tel 021/487 44 81 ; 487 44 89 jovo.jovanovic@vojvodina.gov.rs

Fax 021/557 084

Javni poziv je otvoren do 24.05.2014. godine.

Detalji