81. međunarodni poljoprivredni sajam – Ponuda za izlaganje na zajedničkom štandu RPK Subotica

Vesti

Poštovani privrednici,

RPK Subotica će ove godine uzeti aktivno učešće na 81. međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, u formi zajedničkog štanda za zainteresovana privredna društva sa teritorije komore.

Ukoliko ste zainteresovani za izlaganje na zajedničkom štandu Regionalne privredne komore Subotica, potrebno je da se prijavite zaključno sa 05.05.2014. godine na e-mail rpksubotica@komora.net ili na subotica@komora.net.

O uslovima izlaganja detaljnije će biti upoznata privredna društva koja pokažu interes za izlaganje na zajedničkom štandu RPK Subotica.