Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga omladinskih organizacija

Konkursi

schuler helfen leben logoOMLADINSKA FONDACIJA SCHÜLER HELFEN LEBEN

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga omladinskih organizacija iz BiH i Srbije na program Movements across borders (MAB)

Omladinska Fondacija Schüler Helfen Leben Sarajevo otvorila je poziv za dostavljanje projektnih prijedloga na program Movements across borders „MAB“ za 2013. godinu, koji je fokusiran na osnaživanje, povezivanje i zajednički angažman mladih osoba iz Bosne i Hercegovine i Srbije.

Omladinska Fondacija SHL – Učenici pomažu život, osnovana je od strane njemačkih učenika početkom 90-ih godina s ciljem pružanja pomoći mladima u zemljama bivše Jugoslavije koje su bile pogođene ratom. SHL i danas svoje programe realizira s ciljem razvijanja kapaciteta mladih, koji de im omogućiti pozitivan društveni angažman, i motivirati ih na aktivno uključenje u donošenje odluka u zajednici.

Informacije o Programu Movements across borders (MAB)
„MAB“ ima za cilj ojačati suradnju i međusobno povjerenje između mladih iz Bosne i Hercegovine i Srbije, kroz pripremu i realizaciju zajedničkih aktivnosti i manifestacija iz oblasti omladinskog angažmana, koje sadrže komponentu grassroots pristupa.

Ciljna skupina Programa su mladi u starosnoj dobi od 14 do 28 godina, koji su aktivni u nekoj neformalnoj grupi ili omladinskoj organizaciji.

Generalni ciljevi Programa su:
•    Uspostavljanje, ili daljnji razvoj zajedničkog socijalnog (društvenog) angažmana između mladih iz BiH i Srbije;
•    Promoviranje aktivizma mladih kroz zajedničke grassroots aktivnosti koje doprinose solidarnosti, multikulturalnosti i toleranciji mladih;
•    Uspostavljanje društvene kohezije i kulturne razmjene mladih koja omogućava mladim osobama da pokažu svoju kreativnost i inovativnost;
•    Kreiranje prostora za mlade u kojem de moći realizirati svoje aktivnosti;
•    Aktivizam i volonterizam mladih;
•    Razvoj lokalne zajednice kroz grassroots pristup;

Na osnovu sljededih kriterija SHL komisija de vršiti odabir pristiglih projektnih prijedloga:
•    Prijavljeni projektni prijedlog sadrži grassroots komponentu u svojim aktivnostima;
•    Ciljevi projekta su usklađeni s prioritetima i ciljevima “MAB” programa;
•    Organizacije / aplikanti će koristiti model „lokalni domaćin“ – grupa iz BiH prilikom realizacije aktivnosti u Srbiji odsjeda u kućama svojih vršnjaka u Srbiji, i obrnuto.
•    Projektni prijedlog sadrži aktivnosti koje se realiziraju u BiH i Srbiji, a sve aktivnosti se realiziraju na volonterskoj osnovi.
•    Odgovorne osobe (koordinatori/ice) projekta su u starosnoj dobi od 14 do 28 godina;
•    Maksimalan budžet projektnog prijedloga je 5000 KM;
•    Realizacija projekta maksimalno traje 8 mjeseci;
•    Projektni prijedlog dostavljen u prijavnom formatu programa MAB.

Što su grassroots aktivnosti?
Grassroots aktivnosti imaju za cilj razvoj zajednice, kroz stvaranje skupina istomišljenika koje se formiraju oko zajedničkog interesa, ili rješavanja zajedničkog problema. Grassroots skupine se najčešće formiraju na lokalnoj razini i obično nisu pod kontrolom bilo koje političke stranke. Pokret čine građani – volonteri, koji izdvajaju svoje vrijeme i resurse za rješavanje problema oko kojeg su se okupili.

Grassroots aktivnosti mogu biti:
Uređenje napuštenog objekta u lokalnoj zajednici, čijim uređenjem mladi dobivaju prostor za provođenje svog slobodnog vremena kroz održavanje radionica, priredbi ili sličnih kulturnih dešavanja.

Uspostavljanje pokreta koji de se baviti organizacijom festivala mladih za neafirmirane umjetnike, a koji de kroz realizaciju festivala široj javnosti predstaviti svoj rad i time doprinijeti unapređenju kulturnog života u zajednici.

Pokret koji okuplja progresivne aktiviste koji de kroz demonstracije, performanse, razne ulične aktivnosti, flash mob akcije, kampanje, lobirati za rješavanje različitih problema s kojima se susredu mladi.

Jačanje volonterizma kroz različite socijalne aktivnosti, primjerice, programe poticanja pomoći osobama s posebnim potrebama, ugroženih i marginaliziranih skupina u društvu.

Tko može učestvovati u Programu
Program MAB je kreiran za omladinske organizacije iz Bosne i Hercegovine i Srbije i neformalne grupe (koje mogu prijaviti svoje projektne prijedloge preko registriranih udruženja građana), koje apliciraju u partnerstvu. Projektni prijedlog se mora sastojati iz dvije komponente, odnosno aktivnosti, koje će se realizirati u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Prednost u Programu će imati oni koji će koristiti model„lokalni domaćin“ – što znači da grupa iz BiH prilikom realizacije aktivnosti u Srbiji odsjeda u kućama svojih vršnjaka u Srbiji, i obrnuto.

Način prijave
Prijavnu aplikaciju za MAB program možete preuzeti ovde, te istu dostaviti putem e-maila: mab@shl.ba .

Prva faza Programa otvorena je do 31. oktobra 2013. godine.

Svi aplikanti će biti informisani o statusu svoje prijave. Maksimalan budžet po projektnom prijedlogu je 5.000 KM (Konvertibilnih Maraka).