Isticanje firme

Vesti

RPK SuboticaNekoliko privrednika se obratilo sa pitanjem da li tržišna inspekcija ima pravo da sankcioniše preduzeće ukoliko nije istaklo naziv firme na vidnom mestu. Prema Zakonu o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 53/2010), u članu 42. stav 1. utvrđena je obaveza trgovca da na prodajnom mestu ima vidno istaknuto poslovno ime, odnosno naziv ili skraćeno poslovno ime, a u stavu 2. istog člana, obaveza trgovca da na prodajnom objektu ima istaknute i osnovne podatke o tom prodajnom objektu, i to naročito vrstu trgovinskog formata, u skladu sa propisanom klasifikacijom.

Prema  članu 42. Zakona o trgovini, može se, dakle, konstatovati da postoji dužnost trgovca da istakne poslovno ime (firmu) na objektu, koji spada u navedenu klasifikaciju prodajnog objekta koji je u funkciji trgovine na malo.

Međutim, u smislu Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 62/2006), prema članu 16. stav 1., firma jeste svaki istaknuti naziv ili ime koje upućuje na to da pravno ili fizičko lice obavlja određenu delatnost.

Imajući u vidu da je poslovno ime naziv pod kojim privredno društvo posluje (član 17. Zakona o privrednim društvima – „Sl. glasnik RS“, br. 125/2004), u skladu sa navedenim propisima, neophodno je isticanje poslovnog imena i na objektima u kojima se ne vrši prodaja robe, iz razloga što bez ovih poslovnih objekata (skladišta, administrativne prostorije), privredno društvo ne može obavljati svoju delatnost, uvažavajući činjenicu da skladište i administrativne prostorije čine fizičku, funkcionalnu i tehničko-tehnološku celinu namenjenu obavljanju prometa.

Znači, obaveza svakog privrednog subjekta jeste da bez obzira na delatnost kojom se bavi, na vidnom mestu istakne svoje poslovno ime.

Izvor: Regionalna privredna komora Subotica