Javni poziv jedinicama lokalne samouprave – Ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica

Konkursi

helping-handKOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE REPUBLIKE SRBIJE
 
Javni poziv jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji za dodelu sredstava namenjenih za ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica na njihovoj teritoriji, kroz dohodovne aktivnosti.

Maksimalni iznos sredstava za pomoć jedinici lokalne samouprave za ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica kroz dohodovne aktivnosti po jedinici lokalne samouprave, zajedno sa učešćem jedinice lokalne samouprave, iznosi 3.400.000 dinara.

Vrednost sredstava za ekonomsko osnaživanje iznosi 170.000 dinara, po porodičnom domaćinstvu korisnika.

Uslovi za učešće:

 • spremnost jedinice lokalne samouprave da angažuje stručne službe u cilju procene ugroženosti porodica i ispunjenosti tehničkih uslova za dobijanje pomoći;
 • spremnost jedinice lokalne samouprave da učestvuje sopstvenim sredstvima i to u iznosu od najmanje 5% od traženih sredstava za nedovoljno razvijene i izrazito nedovoljno razvijene jedinice lokalne samouprave shodno Zakonu o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS“ br.  51/90, 30/10, 69/11 i 107/12), odnosno od najmanje 10% od traženih sredstava za ostale jedinice lokalne samouprave;
 • da su jedinice lokalne samouprave dostavile dokumentaciju za pravdanje sredstva dodeljenih za stvaranje i poboljšanje uslova života i stanovanja i ekonomsko osnaživanje zaključno sa sredstvima realizovanim po javnom pozivu  Komesarijata u  decembru 2011. godine

Obavezna dokumentacija:

 • Zahtev za dodelu sredstava za ekonomsko osnaživanje porodica interno raseljenih lica kroz dohodovne aktivnosti.
 • Fotokopije potvrda izdatih od strane Komesarijata  o namenskom utrošku sredstava dodeljenih za stvaranje i poboljšanje uslova života i stanovanja i ekonomsko osnaživanje izbeglica i interno raseljenih lica za pojedinačne projekte u periodu od 2009. godine, zaključno sa decembrom 2011. godine
 • Izjava jedinice lokalne samouprave o spremnosti da učestvuje sopstvenim sredstvima
 • Izjava jedinice lokalne samouprave o spremnosti da angažuje stručne službe u cilju uspešne realizacije ekonomskog osnaživanja.

Prioritet pri izboru jedinica lokalne samouprave kojima se dodeljuju sredstva za ekonomsko osnaživanje porodica interno raseljenih lica utvrđuje se na osnovu sledećih kriterijuma, i to:

 • broja potencijalnih korisnika;
 • opravdanosti i izvodljivosti predloženih aktivnosti;
 • prethodnog iskustva u sprovođenju sličnih aktivnosti;
 • opravdanih ranije dodeljenih sredstava za ove ili slične namene;
 • postojanja strateških i planskih dokumenata.
 • nivoa ekonomskog razvoja jedinice lokalne samouprave

Zahtev koji se može naći na internet stranici Komesarijata (www.kirs.gov.rs) i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti na adresu: Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije, ul. Narodnih heroja br. 4, Novi Beograd, najkasnije do 5. avgusta 2013. godine sa naznakom : „JAVNI POZIV – dohodovne aktivnosti za interno raseljena lica.“

Pristigle zahteve razmatra Komisija za izbor jedninica lokalne samouprave kojima se dodeljuju sredstva za ekonomsko osnaživanje porodica interno raseljenih lica na njihovoj teritoriji (u daljem tekstu: Komisija), u skladu sa navedenim kriterijumima i utvrđuje listu jedinica lokalne samouprave koje ispunjavaju uslove i kriterijume za dodelu sredstava.

Odluku o izboru jedinica lokalne samuprave kojima se dodeljuju sredstva donosi komesar, na predlog Komisije.

Nepotpuni zahtevi i zahtevi koji nisu dostavljeni u navedenom roku biće izuzeti iz razmatranja.

Link