Konkurs – U potrazi za tragovima

Konkursi

rbs_logoFONDACIJA ROBERT BOSCH

U potrazi za tragovima – Pomirenje sa totalitarnim nasleđem Jugoistočne Evrope

Sredstva dodeljuje Fondacija Robert Bosch u saradnji sa Literaturhaus Berlin i Herta Müller

Mnoge zemlje Jugoistočne Evrope koje su bile komunističke do kraja 1980-ih još nisu posvetile dovoljno vremena pomirenju sa prošlošću i otvorenom razgovoru o tom periodu. Isto se odnosi i na nacionalne šovinističke režime koji su mu često prethodili. Kao posledicu imamo to da period od 60 godina ostaje u senci istorije – ili nacionalnih priča koje su ili nepotpune, netačne ili su potpuno obojene predrasudama.

Pruža se podrška za knjige, dokumentarne filmove ili radio priloge (u dužini od 60 minuta, ili za seriju primerene dužine). Dodeljuje se 4 granta svake godine.
Vrednost:  6000 do 12.000 evra

Rok za podnošenje aplikacije: 30.11.2013.

Kontakt fondacije: Dr. Maja Sibylle Pflüger
Phone: +49 (0)711 46084-43
maja.pflueger@bosch-stiftung.de

Link: http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/html/38866.asp

zp8497586rq