Javni poziv za obuku i trening malih i srednjih preduzeća

Konkursi

trainingNACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za obuku i trening malih i srednjih preduzeća u okviru Programa za unapređenje investicione spremnosti

Rok za prijavu: petak, 28. jun 2013.

Program integrisane podrške inovacijama, koji finansira Evropska unija i realizuje se u saradnji sa Ministarstvom finansija i privrede, Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, raspisuje

Javni poziv za obuku i trening malih i srednjih preduzeća u okviru Programa za unapređenje investicione spremnosti

Program za unapređenje investicione spremnosti, koji se realizuje u okviru EU Programa integrisane podrške inovacijama (IISP), je razvijen sa cijem da unapredi sposobnosti malih i srednjih preduzeća da:
– Prepoznaju potencijalne prilike za ulaganje i izaberu pravi poslovni model;
– Razumeju i odgovore na očekivanja potencijalnih investitora;
– Predstave svoje poslovanje tako da ono bude privlačno za investitore;
– Formulišu ideje koje će privući odgovarajućeg investitora (vlasnički kapital i/ili kredit);
– Predstave svoj poslovni plan ili poslovnu ideju na način koji bi omogućio uspešno privlačenje investicija;
– Unaprede pregovaračke sposobnosti u cilju što uspešnijeg sklapanja investicionih aranžmana.

Ova vrsta programa je razvijena sa ciljem da pomogne preduzećima, a naročito inovativnim preduzećima sa visokim potencijalom rasta, da privuku investicioni kapital i da razumeju zahteve i potrebe investitora. U okviru Programa za unapređenje investicione spremnosti biće organizovana obuka, pružena savetodavna podrška, obezbeđen mentoring i tehnička podrška kako bi preduzeća u Srbiji unapredila one segmente poslovanja od kojih zavisi njihova investiciona spremnost.

Program obuke
1. Finansiranje razvoja poslovanja – besplatna dvodnevna obuka za 100 malih i srednjih preduzeća, koja će biti organizovana u četiri regionalna centra u Srbiji: Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac.
2. Unapređenje procesa pristupa investicijama – dodatna besplatna dvodnevna obuka i trening za 20 malih i srednjih preduzeća sa visokim potencijalom rasta, koja su uspešno završila obuku u okviru trening radionice ’’Finansiranje razvoja poslovanja’’ i koja imaju visok potencijal za privlačenje investicija.

Kriterijumi za učešće u programu:
Za podršku Programa za unapređenje investicione spremnosti mogu da se prijave preduzeća koja ispunjavaju sledeće uslove:
– Da spadaju u kategoriju mikro, malo ili srednje preduzeća (imaju manje od 250 zaposlenih);
– Da su registrovana na teritoriji Srbije u Agenciji za privredne registre;
– Da imaju visok potencijal rasta i da su sposobna da prikažu taj potencijal;
– Da imaju potrebu za investicionim ulaganjem, sada ili u budućnosti, za finansiranje razvoja poslovanja.

U okviru IISP Programa za unapređenje investicione spremnosti biće organizovane besplatne dvodnevne trening radionice za predstavnike MSP u četiri regionalna centra u

Srbiji u sledećim terminima:
Prvi krug:
Beograd: 28 – 29. maj 2013.
Novi Sad: 30 – 31. maj 2013.
Niš: 11 – 12. jun 2013.
Kragujevac: 13 – 14. jun 2013.

Drugi krug:
Beograd: 25 – 26. jun 2013.
Novi Sad: 27 – 28. jun 2013.
Niš: 2 – 3. jul 2013.
Kragujevac: 4 – 5. jul 2013.

Način prijavljivanja i obaveštenje o izboru
Za učešće u programu unapređenja investicione spremnosti neophodno je popuniti sledeći upitnik za prijavu: https://www.surveymonkey.com/s/IISP_investment_readiness.

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon 011/3620-923.

Usled ogrančenog broja mesta IISP program zadržava pravo da izvrši proces selekcije u skladu sa kriterijumima za učešće u programu razvijenim za potrebe ovog javnog poziva.

Preduzeća koja podnesu zahtev za učešće u Programu za unapređenje investicione spremnosti će biti blagovremeno obaveštena o rezultatima selekcije.

Rok za dostavljanje prijave je sedam dana pre datuma održavanja radionice!

Link