Konkurs za izbor maskote opštine Kanjiža

Konkursi

DMO-KANJIŽA

Konkurs za izbor maskote opštine Kanjiža

Tema i ciljevi konkursa:
Cilj konkursa je dizajniranje maskote, koja će od strane žirija i publike biti proglašena za zvanični simbol opštine Kanjiže kao turističke destinacije. Maskota bi se upotrebila na turističkom web portalu Kanjiže i publikacijama izdatih od strane „DMO-Kanjiža“.

Konkurs raspisuje:
Destinacija menadžment organizacija „DMO –Kanjiža“ 24420 Kanjiža, Glavni trg 9

Uslovi konkursa:
Na konkurs se mogu prijaviti fizička lica iznad 15 godina starosti

Svako lice može da pošalje isključivo 1 prijavu u okviru koje može da prezentuje 3 ideje za maskotu – turistički simbol opštine Kanjiže, a koje moraju predstavljati sopstveno autorsko delo.

Prijava mora da sadrži i pismeni opis (najviše 6 kucanih redova), kojim se daje obrazlaže izbora maskote, odnosno njana simbolična veza sa turističkim vrednostima opštine Kanjiža.

Prijava sa idejnim rešenjem/rešenjima maskote može se predate na CD disku, u PDF ili JPG format putem pošte na adresu 24420 Kanjiža, Glavni trg 9 ili putem elektronske pošte na e-mail adresu: dmokanjiza@gmail.com

Rok za prijavu je 31. januar 2013. godine.

Naknadne prijave se neće razmatrati.

Autorska prava:
Za vreme trajanja konkursa, do proglašenja rezultata, imena autora idejnih rešenja maskota neće biti objavljena, već će biti anonimna kako za članove žirija, tako i za širu javnost.

DMO-Kanjiža“ polaže pravo na korišćenje maskote uz naznaku autora iste bez plaćanja naknade za autorska prava na neodređeno vreme u bilo koje marketinške svrhe –za online i offline internet prezentacije, turističke publikacije, kao u svrhu predstavljanja na sajmovima, itd…

Za eventualne povrede ličnih i autorskih prava trećih lica prilikom javnog predstavljanja maskote potpunu materijalnu i moralnu odgovornost preuzima pošiljaoc prijave.

DMO-Kanjiža“ zadržava pravo na isključenje onih prijava koje po sadržaju ili bilo kom osnovu nisu u skladu sa zahtevima i ciljevima konkursa.

Konkursni rokovi:
Konkurs je raspisan 12. decembar 2012.

Rok za slanje prijava: 31. januar 2013.

Objavljivanje rezultata konkursa: 15. mart 2013.

Zadaci žirija:
Bez poznavanja imena autora prispelih radova, žiri koji će se sastojati od članova predsedništva “DMO-Kanjiža” i zaposlenih u opštinskoj upravi izabraće po svojoj procenu najbolji rad, koji će u narednom periodu predstavljati maskotu Kanjiže, kao turističke destinacije.

Ukoliko ni jedan od prispelih radova ne ispunjava ciljeve konkursa, žiri može da proglasi konkurs neuspešnim.

Kriterijumi ocene radova:
Maskota mora biti dizajnirana tako da se može lako sačiniti u različitim dimenzijama od različitih materijala, da je jasna i upotrebljiva kako u boji, tako i u crno-beloj varijanti.

Mora da sadrži barem jedan element po kome je Kanjiža prepoznatljiva kao turistička destinacija.

Izabranu maskotu će usavršiti profesionalni dizajner, radi obezbeđenja što bolje iskorišćenosti iste.

Glasanje
Građani će moći da glasaju na Facebook stranici Destinacija Menadžment Organizacija Kanjiža do 28. Februara 2013. Godine

Autor maskote koji osvoji glas publike dobiće specijalnu nagradu, a pred žirijem će imati prednost +1 glasa u odnosu na ostale takmičare

Nagrade:
I nagrada : 20.000 dinara u gotovini i 1 večera za dve osobe

II nagrada najbolji rad po osnovu glasanje publike dobije : wellnes vikend za 2 osobe

3 glasača dobiljaju večera za 2 osobe

Link