Evropska Komisija objavila 51 poziv u jednom danu

Konkursi

EVROPSKA KOMISIJA

Evropska Komisija objavila 51 poziv u jednom danu

10. jula je kroz FP7 instrument objavljen 51 Poziv za ponude, koji u totalu vrede 3,5 milijardi evra!

Zemlje zapadnog balkana mogu aplicirati na brojne pozive između objavljenih 51. Pozivi su otvoreni kako neprofitnom tako i profitnom sektoru (malim i srednjim preduzećima, istraživackim institutima…)

Više informacija o pozivima

SEDMI OKVIRNI PROGRAM – 7OP

Lisabonska strategija Evropske unije ima za cilj da EU bude „najdinamičnija, svetski konkurentna, ekonomija zasnovana na znanju”. Trougao znanja – istraživanje, obrazovanje i inovacije – je nosilac evropskih napora radi postizanja abmicioznih lisabonskih ciljeva. Brojni programi, inicijative i mere podrške su ustanovljeni radi podrške znanju.
Sedmi okvirni program (7OP) povezuje sve inicijative EU u oblasti istraživanja, kao što su Okvirni program konkurentnost i inovacije, Programi obrazovanja i obučavanja, kao i Strukturni i Kohezioni fondovi za regionalno približavanje, igrajući važnu ulogu u dostizanju privrednog rasta, konkurentnosti i zaposlenosti. Takođe je i noseći stub Evropskog istraživačkog prostora. 7OP je osnovni mehanizam finansiranja istraživanja u periodu 2007.-2013. godine i raspolaže budžetom od 50,5 milijardi evra.
Široko polje ciljeva 7OP se može grupisati u četiri kategorije Saradnja (Cooperation), Ideje (Ideas), Ljudi (People) i Kapaciteti (Capacities). Za svaku oblast pripremljen je specifični program koji pokriva osnovne oblasti istraživačke politike EU. Svi programi su usmereni ka promociji i podsticanju istraživacke izvrsnosti u EU.
Sektor za međunarodnu saradnju Ministarstva nauke koordiniše aktivnostima koje se odnose na Sedmi okvirni program Evropske unije (FP7 EU) pomoću Mreže nacionalnih kontakt osoba, sa ciljem efikasnog uključivanja naših istraživača u FP7.
7OP je lansiran 22. decembra 2006. godine. Trenutno objavljeni pozivi u 7OP se mogu pronaci ovde.

Link