Javni poziv za podnošenje projekata za finansiranje izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije sportskih objekata u 2012. godini

Konkursi

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA
Sektor za upravljanje projektima

Prijavljivanje projekata za finansiranje izgradnje, rekonstrukcije,
adaptacije i sanacije sportskih objekata u 2012. godini

 

I PRIJAVA

Projekte mogu da prijave gradovi i opštine, odnosno jedinice lokalne
samouprave, kao i ustanove (škole i javna preduzeća koja su osnovana radi
obavljanja sportske delatnosti).

Projekat se prijavljuje u pisanoj formi, tako što se popunjava Obrazac za
prijavu projekta (OPP-1).
Obrazac za prijavljivanje zainteresovani mogu
preuzeti sa sajta Ministarstva omladine i sporta (www.mos.gov.rs) ili
lično. Na zahtev, obrazac se može dobiti i faksom.

II USLOVI

Podnosilac je dužan da uz popunjen obrazac prijave projekta (OPP-1)
dostavi dokaze o minimumu tehničke spremnosti i o posedovanju neophodne
dokumentacije/akta:

1. dokaz da je građevinsko zemljište, odnosno objekat u javnoj svojini;
2. lokacijsku dozvolu;
3. predmer i predračun radova overen od strane inženjera sa licencom
Inženjerske komore Srbije;
4. potvrdu da će budžetom jedinice lokalne samouprave ili ustanove za
2012. godinu biti obezbeđena sredstva za relizaciju projekta (za javnu
nabavku, nadzor, tehnički pregled i uknjižbu);
5. glavni projekat i građevinsku dozvolu ukoliko postoje;

Rok za prijavu projekta i dostavljanje dokumentacije je 1. novembar
2011.godine.

Nepotpune, neblagovremene, kao i prijave projekta koje imaju druge
formalne nedostatke neće se razmatrati.

III PRIORITETI

Prilikom odabira, prioritet će se dati projektima za koje je pribavljen
glavni projekat i građevinska dozvola, odnosno rešenje kojim se odobrava
izvođenje radova i čija će realizacija biti okončana do decembra 2012.
godine, kao elemente koji omogućavaju brži početak realizacije projekta.

Ministarstvo zadržava pravo da prilikom razmatranja projekta ne prihvati
projekte jedinica lokalne samouprave, odnosno ustanova:

1. koje nisu dostavile dokaz Ministarstvu omladine i sporta da su
uknjižile vrednost izgrađenih, rekonstruisanih, saniranih ili
adaptiranih sportskih objekata u prethodnim godinama;
2. koje nisu ispunile ugovorne obaveze po osnovu odobrenih projekata u
prethodnim godinama;
3. čiji projekat je bio odabran u prethodnim godinama, ali saradnja nije
bila na zadovoljavajućem nivou ili
4. ako nije prijavljen registrant i nije izvršen upis u Registar
sportskih objekata Republike Srbije (koji vodi Ministarstvo
omladine i sporta u saradnji sa Republičkim zavodom za sport).

IV KONTAKT

Sektor za upravljanje projektima
Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija“),
kancelarija broj 9, prizemlje, istočno krilo
11070 Novi Beograd
T-F. 011 311-73-78;
E. projekti@mos.gov.rs

Ministarstvo omladine i sporta poziva ovlašćene podnosioce da prijave
projekte popunjavanjem obrasca OPP-1 i dostavom dokumentacije iz tačke II
ovog javnog poziva na adresu:

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA
Sektor za upravljanje projektima
Bulevar Mihajla Pupina broj 2
11070 Beograd
http://www.mos.gov.rs/

Link