APR pozvala pravna lica i preduzetnike da se upoznaju sa Nacrtom zakona o postupku registracije

Vesti

Agencija za privredne registre pozvala je juče sva zainteresovana pravna lica i preduzetnike da se upoznaju sa Nacrtom zakona o postupku registracije koji je objavljen na njenoj Internet stranici. Kako se podseća, međuresorna radna grupa za izradu zakona o postupku registracije u APR-u pripremila je nacrt koji se nalazi na javnoj raspravi.

Donošenje novog zakona o registraciji neophodno je radi usklađivanja postupka registracije sa nedavno usvojenim Zakonom o privrednim društvima, koji će početi da se primenjuje 1. februara 2012.

Izvor: eKapija