Izgradnja malih sportskih terena za mlade – mini pič

Konkursi

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Javni poziv za učešće u projektu „Izgradnja malih sportskih terena za mlade – mini pič“

Ministarstvo omladine i sporta objavljuje početak realizacije projekta „Izgradnja malih sportskih terena za mlade – mini pič“,koji finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije. Projektom se finansira izgradnja i opremanje malih sportskih terena (veštačka trava, standardizovana ograda, koševi, golovi i mreža za odbojku).

Ciljevi projekta:

Osnovni ciljevi projekta usklađeni su prioritetima Nacionalne strategije razvoja sporta Republike Srbije i Nacionalne strategije za mlade:

– doprinos unapređenju brige o deci i mladima kroz unapređenje uslova za bavljenje sportom u školama i lokalnim sportskim organizacijama;

– stvaranje boljih mogućnosti za bavljenje sportom i rekreacijom u cilju kvalitetnijeg provođenja slobodnog vremena i razvoja mladih;

– sistemsko planiranje razvoja i održavanja sportskih terena;

– unapređenje aktivne participacije mladih u kreiranju sportskih i drugih aktivnosti u lokalnoj zajednici i podsticaj razmene iskustva i saradnje, iniciranje zajedničkih projekata lokalnih zajednica (turniri, kulturne i edukativne manifestacije) u cilju prevencije negativnih socijalnih pojava (nasilje na sportskim terenima, marginalizovanje određenih grupa zasnovano nacionalnoj, verskoj osnovi).

Kriterijumi i uslovi:

Opšti kriterijumi za učešće u projektu:

1. Obezebeđivanje lokacije za izgradnju terena,

2. Obezbeđivanje sopstvenih finansijskih sredstava (finasiranje pripremnih radova, održavanje terena),

3. Aktivno učešće opštinskih sportskih saveza i kancelarija za mlade (kao i drugih zainteresovanih strana) u realizaciji ciljeva utvrđenih projektom.

Lokalne samouprave koje žele da učestvuju u ovom projektu mogu da preuzmu aplikacioni formular i konkursnu dokumentaciju ovde.

Traženu dokumentaciju dostaviti lično ili poslati poštom u jednoj koverti na adresu: Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, Bulevar Mihajla Pupina 2, 11070 Beograd, sa naznakom – Prijava na konkurs, Projekat „Izgradnja malih sportskih terena za mlade – mini pič“.

Rok za dostavljanje tražene dokumentacije je 4. maj 2011. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon broj + 381 11 311 1781