Podsticaj izvoza jedini način dugoročnog razvoja

Vesti

Premijer Cvetković otvorio skup „Konkurentnost je ime igre“

Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio je danas da će vlada ozbiljno raditi na kreiranju podstica jaza povećanje izvoza, jer je to jedini način dugoročnog i održivog razvoja.

On je na skupu „Konkurentnost je ime igre“ kazao da srpske kompanije mogu imati uspeha na inostranom tržištu samo sa konkurentnim proizvodima.

Prema rečima Cvetkovića, osnovna prepreka konkurentnosti srpske privrede je nedostatak finansijskih sredstava i zato Vlada Srbije radi na osnivanju razvojne banke i modelu restrukturiranja finansijskih obaveza preduzeća.

Premijer je naglasio da će Vlada Srbije nastojati da u što kraćem roku stvori predvidivo poslovno okruženje, skrati adminsitrativne procedure i unapredi efikasnost državne administracije.

Vlada je svesna uloge koju ima na povećanju konkurentnosti privrede, pre svega obezbeđivanju makroekonomske stabilnosti, intenziviranju reformi, uspostavljanju konkurentnog ambijenta, nastavku prikljućenja EU i privlačenju stranih direktinih investicija, kazao je premijer.

Za ostvarenje tih ciljeva, prema njegovim rečima, potrebna je saglasnost i zajednički rad vlade, privrednika, bankara, stranih i domaćih investitora i celokupne javnosti.

Premijer je naglasio i da je primarni cilj Srbije, sticanje kandidature za članstvo u EU do kraja godine.

Prema rečima Cvetkovića, Nacionalni savet za konkurentnost, koji je organizator današnjeg skupa treba da nastavi da bude mesto stručnih razgovora, razmene iskustava države i privrede i koordinacija aktivnosti institucija na polju jačanja konkurentnosti domaće privrede.