Konkurs za pružanje podrške u cilju izrade strategija lokalnog održivog razvoja

Konkursi

SKGO

Konkurs za pružanje podrške u cilju izrade strategija lokalnog održivog razvoja

Tokom druge godine realizacije, opštine i gradovi kojima je potrebna podrška u cilju izrade strategija lokalnog održivog razvoja mogu se prijaviti za pomoć kroz program Exchange 3.

Exchange 3 nudi tehničku podršku u vidu treninga i edukacije, direktne podrške opštini, vođenju radnih grupa i druge vidove podrške koju će opštinama pružati timovi domaćih eksperata.

Odabrane opštine dobiće podršku u periodu od maj 2011. do marta 2012. godine, kako bi osnažile svoje razvojne kapacitete kroz izradu strategija lokalnog održivog razvoja .

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?
Kako bi bio kvalifikovan, kandidat mora biti grad, opština ili gradska opština sa teritorije Republike Srbije koji/a nema usvojenu krovnu opštu strategiju razvoja (SLOR ili strategiju razvoja koja je u skladu sa kriterijumima SLOR).
Kao dodatni kriterijumi za odabir opština/gradova za ovu vrstu podrške pored validne prijave uzimaće se stepen razvijenosti kao i dosadašnja podrška od strane drugih programa/projekata.

KAKO APLICIRATI
Kako biste učestvovali u procesu selekcije opština, molimo vas da popunite izjavu o motivisanosti kao i  upitnik u kojem ćete navesti osnovne informacije na osnovu kojih će vaša prijava biti vrednovana.

DOKUMENTI KOJI  SE POPUNJAVAJU
•    Izjava
•    upitnik

DOKUMENTI ZA INFORMACIJU
•    Opis ponuđene podrške

Prijave pošaljite u zapečaćenoj koverti na adresu:
Za izradu strategija lokalnog održivog razvoja – Exchange 3
Stalna konferencija gradova i opština, Makedonska 22/8, 11000 Beograd

Krajnji rok za prijavu je 8. april 2011. godine

Link