Broj pokrajinskih sekretarijata smanjen sa 17 na 12

Vesti

Usvojen predlog za rekonstrukciju Vlade Vojvodine

Vlada Vojvodine usvojila je danas predlog za temeljnu reorganizaciju pokrajinske uprave, prema kojem će broj pokrajinskih sekretarijata biti smanjen sa 17 na 12, saopštio je Pokrajinski sekretarijat za informacije.

Na sednici, kojoj je predsedavao predsednik pokrajinske vlade Bojan Pajtić, utvrđen je predlog izmena i dopuna pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, koja će biti upućena na usvajanje Skupštini Vojvodine, čija je sednica najavljena za 5. april.

Tom odlukom, koju je obrazložio pokrajinski sekretar za propise, upravu i nacionalne zajednice Andor Deli, predlaže se temeljna reorganizacija većeg dela pokrajinske uprave i smanjenje broja pokrajinskih resora sa 17 na 12, navedeno je u saopštenju.

Sedam pokrajinskih sekretarijata nastavljaju da rade bez organizacionih promena. To su pokrajinski sekretarijati za privredu, za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, za finansije, za nauku i tehnološki razvoj, za energetiku i mineralne sirovine.

Neće biti promena ni u pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu, kao ni u sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

U ostalih deset pokrajinskih sekretarijata smanjen je broj, radi boljeg i efikasnijeg rada, navedeno je u saopštenju i precizirano da će, nakon stupanja na snagu predložene odluke, prestati rad pokrajinskih sekretarijata za informacije, za obrazovanje, za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju, za zaštitu životne sredine i održivi razvoj i sekretarijata za socijalnu politiku i demografiju.

U novom, proširenom delokrugu i pod novim nazivom nastaviće da rade pokrajinski sekretarijati za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, za kulturu i javno informisanje, za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju.

Takođe će, u novom obliku, nastaviti rad i pokrajinski sekretarijati za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.

Ukidanje pojedinih pokrajinskih sekretarijata ne predstavlja odricanje od nadležnosti ili prestanak bavljenja pokrajinskih organa poslovima koji su u nadležnosti pokrajine.

Reorganizacija ima cilj da se postojeće nadležnosti što efikasnije realizuju, navedeno je u saopštenju sa sednice Vlade Vojvodine.

Pokrajinska skupština bi, kako je ranije najavljeno, na dvema odvojenim sednicama 5. aprila trebalo da se izjasni prvo o izmenama odgovarajućih skupštinskih odluka, a potom će odlučivati i o novom sastavu pokrajinske vlade.