U pokrajinskoj kasi 60,7 milijardi dinara – Budžet Vojvodine za 2011. godinu na nivou ovogodišnjeg

Vesti

Vlada Vojvodine danas je utvrdila predlog budžeta za 2011. godinu koji iznosi 60,7 milijardi dinara i na nivou je ovogodišnjeg pokrajinskog budžeta.

Kako se navodi u saopštenju sa sednice vlade, u strukturi rashoda pokrajinskog budžeta i dalje visoko učešće imaju transferna sredstva.

Za finansiranje zaposlenih u obrazovanju planiran je iznos od 26,25 milijardi dinara, dok je za transfere lokalnim samoupravama namenjeno 7,3 milijarde dinara.

U cilju podsticanja privrednog života u pokrajini, za investicione aktivnosti preko Fonda za kapitalna ulaganja predviđeno je 9,3 milijardi dinara, a za realizaciju mera politike zapošljavanja 400 miliona dinara, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je za kreditne i garantne linije poljoprivredi i privredi, preko Fonda za razvoj, Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede i Garancijskog fonda, predviđeno 1,3 milijarde dinara.

Budžetom za 2011. planirana su i sredstva namenjena poboljšanju demografske slike Vojvodine, i to u iznosu od 571 miliona dinara.