Spoljni dug Srbije na kraju septembra 23,1 mlrd EUR

Vesti

Ukupan spoljni dug Srbije na kraju septembra ove godine iznosio je 23,1 mlrd EUR i u bruto domaćem proizvodu (BDP) je imao udeo od 77,1 % što je neznatno ispod granice visoke zaduženosti, objavila je Narodna banka Srbije (NBS). Prema međunarodnim standardima zemlja je visoko zadužena kad učešće spoljnog duga premaši 80% BDP-a.

Udeo spoljnog duga privatnog sektora u Srbiji u BDP-u je bilo 47,5%, dok je učešće duga javnog sektora iznosilo 29,6%.

U trećem tromesečju spoljni dug je smanjen za 1,5% ili za 342 mil EUR, od čega je 382 mil EUR smanjenje po osnovu jačanja evra u odnosu na druge valute koje su zastupljene u spoljnjem dugu.

Privatni sektor je na kraju septembra bio zadužen u inostranstvu u iznosu od 14,2 mlrd EUR, od čega je dug banaka 31,1% a preduzeća 68,9%.

Uslovi zaduženja privatnog sektora su, kako je navedno u analizi NBS, bili bolji u trećem tromesečju jer je prosečna godišnja kamatna stopa iznosla 3,7% dok je u drugom tromesečju iznosila 4,1%.

Javni dug Srbije na kraju septembra bio je 11,6 mlrd EUR, ili 38,8% BDP-a.

Zaduživanje države je u trećem tromesečju i dalje ubrzano, ukazuje NBS, navodeći da je udeo javnog duga u BDP-u 2,3 procentna poena veće nego u drugom tromesečju i 5,9 procentnih poena nego na početku godine.

Izmenjenim Zakonom o budžetskom sistemu propisana je granica od 45% učešća javnog duga u BDP-u.