Skupština Srbije usvojila rebalans budžeta Srbije za 2010. godinu

Vesti

Deficit 120 milijardi dinara

Skupština Srbije usvojila je danas rebalans budžeta Srbije za 2010. godinu kojim je budžetski deficiti uvećan sa 107 na 120 milijardi dinara.

Rashodi budžeta iznosiće 780 milijardi dinara, što je za 16,5 milijardi više nego što je bilo predviđeno, dok će prihodi biti 660 milijardi i veći su za 3,5 milijardi u odnosu na prvobitni
budžet.

Konsolidovani budžetski deficit, koji uključuje manjak republičkog budžeta i deficite socijalnih fondova i lokalnih samouprava, iznosiće 140 milijardi dinara, što je 4,8% bruto domaćeg proizvoda, koliko je i dogovoreno sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF).

Isplate iz budžeta Fondu za penzijsko-invalidsko osiguranje rebalansom su povećane za sedam milijardi dinara, dok je 6,5 milijardi dinara izdvojeno za jednokratnu pomoć penzionerima od 5.000 dinara.