Za čistije i zelenije škole u Vojvodini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANjE I POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE i ODRŽIVI RAZVOJ

Javni poziv za prijavu i učešće u realizaciji programa pod nazivom: „ ZA ČISTIJE I ZELENIJE ŠKOLE U VOJVODINI“ 2010/2011. godina

U cilju podizanja svesti i ličnoj odgovornosti za brigu o životnoj sredini,  kao i podsticanju aktivnosti koje će doprineti negovanju i očuvanju čistijeg i zelenijeg ambijenta u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama, učeničkim domovima i lokalnim sredinama, nastavlja se program „ ZA ČISTIJE I ZELENIJE ŠKOLE U VOJVODINI“, koji treba da doprinese:

  • razvijanju aktivnih metoda učenja/ nastave,
  • razvijanju sposobnosti za timski rad učenika i nastavnika,
  • razvijanju takmičarskog duha, komunikativnosti, poštujući interaktivnu i kooperativnu komponentu u radu,
  • uključivanju u neposredni istraživački rad
  • razvijanju saradnje sa lokalnim sredinama (mesnim zajednicama, komunalnim preduzećima i udruženjima).

Ove godine, posebna pažnja će biti usmerena na vrednovanje projekata koji će razviti saradnju sa lokalnim sredinama (mesnim zajednicama, komunalnim preduzećima i udruženjima) i zajedno sa njima napraviti plan zajedničkih aktivnosti za realizaciju projekta u ustanovama/školama i odabranim javnim mestima (ulice, trgovi, šetališta, parkovi i sl).

Ustanove i škole koje se uključe u Program imaju obavezu da:

1. SNIME POČETNO STANjE u ustanovi/školi i odabranim javnim mestima i da ga prikažu u Izveštaju o realizovanim aktivnostima, koje će doprineti postizanju i negovanju/očuvanju trajno čistijeg i zelenijeg ambijenta u ustanovi, školi, i lokalnoj sredini;

2.NAPRAVE PLAN AKTIVNOSTI za period 15.  oktobar 2010.  –  15.   maj 2011. godine, koji treba da obuhvata, između ostalog:

– uređenje školskog prostora (ozelenjavanje školskog dvorišta – trava, sadnice, cveće, ili školske zgrade, učionica, sakupljanje papirne, plastične i limene ambalaže i postavljanje kontejnera za recikliranje, obezbeđivanje prostora za kompostiranje i sl.),

– čišćenje,  uređenje i ulepšavanje odabranih javnih mesta:  ulice,  trgovi,

– šetališta, parkovi (veličina očišćene, uređene i zasađene površine, planirani broj učesnika u akciji, sadnja cveća, žbunja ili drveća, krečenje/farbanje),

– učešće najmanje još jedne predškolske ustanove-škole, učeničkog doma, komunalnog preduzeća, predstavnika lokalne samouprave (uprava za urbanizam, životnu sredinu, komunalne delatnosti, obrazovanje i sl.) i stanovništva,

– medijsku propraćenost akcije,

– edukaciju dece/učenika i prosvetnih radnika, roditelja i ostalog stanovništva,

– održavanje edukativnih i kreativnih radionica,

– organizovanje eko patrola, uvođenje i vođenje ekološke sveske (poželjno je dokumentovanje fotozapisima),

– uređenje eko kutka i uređivanje i izdavanje eko novina, zidnih (eko) novina, internet stranica i/ili sajta.

3. PRATE REALIZACIJU I OSTVARIVANjE PLANIRANIH AKTIVNOSTI

o čemu se pravi baza podataka (fotografije, zapisi o akcijama, video zapisi ….). Pored toga, priprema se i PowerPoint prezentacija, koja je sastavni deo Izveštaja o realizovanim aktivnostima.

4. REALIZUJU OSTALE AKTIVNOSTI (u skladu sa sopstvenim programom)

Ustanove i škole koje se odluče za učešće u okviru uređenja školskog prostora (ozelenjavanje školskog dvorišta – trava, sadnice, cveće ili školske zgrade, učioničkog prostora, postavljanje kontejnera za recikliranje papirne, plastične i limene ambalaže, obezbeđivanje prostora za kompostiranje i sl.) dobijaju:

a) publikacije (o kompostiranju, sadnji drveća, pravilnom postupanju sa otpadom), flajere i plakate, koje obezbeđuje Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, kontakt osoba: Tamara Orlović, viši saradnik, tel: 021/487-4484 i Pokret gorana Vojvodine, kontakt osoba: Dušica Milenković, tel: 021/451-788,

b) obrazovni materijal (brošure, letke, postere, materijal za nastavnike, film o reciklaži limenki, potrebne sadržaje za odlaganje limenki-kontejnere) i seminare za one škole, koje se između ostalog odluče za ovu aktivnost, obezbeđuje RECAN – fond za povraćaj i reciklažu limenki u okviru akcije „ Limenke sakupljaj – okolinu sačuvaj“, kontakt osoba: Jelena Kiš, menadžerka fonda, tel: 011/2087 466, e-mail: jelena_kis@recan.org.

v) 10 sadnica po ustanovi koje obezbeđuje JP „ Vojvodinašume“, kontakt osoba: Ivana Grujičić, samostalni referent za zaštitu životne sredine, tel: 021/431-144.

g) priručnik za nastavnike Edukacija za trajno održivi razvoj, koje obezbeđuje Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, kontakt osoba: Jelena Kriš Piger, savetnik, tel: 021/487 41 83.

Ustanove i škole koje se odluče za učešće u okviru čišćenja, uređenja i ulepšavanja odabranih javnih mesta dobijaju:

d) seme cveća za sadnju (obezbeđuje Fondacija Ćesarov – Bern)

Pravo učešća u Programu imaju sve predškolske ustanove, osnovne i srednje škole (uključujući i muzičke, baletske, umetničke, škole za decu sa smetnjama u razvoju, škole za obrazovanje odraslih i učenički domovi) sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, koje se prijave za učešće do 11. oktobra 2010. godine.

Link