Krediti za rekonstrukciju, izgradnju objekata i nabavku opreme-pravna lica

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE Krediti za rekonstrukciju, izgradnju objekata i nabavku opreme-pravna lica Uslovi za korišćenje sredstava Pravo na korišćenje sredstava Fonda imaju investitori na području Republike Srbije, registrovani u Agenciji za privredne subjekte i to: pravna lica, privredna društva u privatnom vlasništvu, akcionarska društva sa većinskim privatnim vlasništvom novoprivatizovana preduzeća sa otplaćenim društvenim […]

Nastavi

Fond za razvoj RS DUGOROČNI KREDITI pravna lica, preduzetnici

Dugoročni krediti za pravna lica 1. Uslovi za korišćenje sredstava : Pravo na korišćenje sredstava Fonda imaju investitori na području Republike Srbije, registrovani u Agenciji za privredne subjekte i to: pravna lica, privredna društva u privatnom vlasništvu, akcionarska društva sa većinskim privatnim vlasništvom novoprivatizovana preduzeća sa otplaćenim društvenim kapitalom. 2. Krediti Fonda se mogu koristiti za: ulaganja u […]

Nastavi