Javni poziv nezaposlenim licima romske nacionalnosti za dodelu subvencija za samozapošljavanje

Konkursi

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
Javni poziv nezaposlenim licima romske nacionalnosti za dodelu subvencija za samozapošljavanje u 2010. godini

OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenom licu romske nacionalnosti u jednokratnom iznosu od 160.000,00 dinara, a u cilju obavljanja novoregistrovane delatnosti.

Ukoliko se više nezaposlenih lica romske nacionalnosti udruži u skladu sa zakonom, osim za osnivanje zadruge, svako pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 160.000,00 dinara.

U toku trajanja Javnog poziva nezaposleno lice romske nacionalnosti može samo jednom podneti zahtev za korišćenje subvencije.

USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA

Uslovi za podnošenje zahteva

Pravo podnošenja zahteva za dodelu subvencije za samozapošljavanje se ostvaruje pod uslovom da je lice:

– prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe za

zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba);

– pripadnik romske nacionalnosti;

– završilo instruktivnu obuku za samozapošljavanje po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije, a u cilju podizanja nivoa informisanosti i kompetentnosti za otpočinjanje sopstvenog posla.

Pravo na subvenciju za samozapošljavanje ne može se ostvariti u sledećim slučajevima:

– za obavljanje delatnosti individualnog poljoprivrednog gazdinstva, zadruge, udruženja građana i društvenih organizacija;

– za obavljanje delatnosti menjačnica, primarne poljoprivrede, taksi prevoza, kockanja i klađenja i dr.;

– ukoliko je lice već ostvarilo pravo na isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu za samozapošljavanje ili preko programa samozapošljavanja Nacionalne službe;

– ukoliko lice nije ispunilo raniju ugovornu obavezu prema Nacionalnoj službi.

Dokumentacija za podnošenje zahteva:

– Zahtev sa biznis planom,

– pismenu izjavu da je lice pripadnik romske nacionalnosti i

– dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

Rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 30.04.2010.godine.

Link