„Start up“ krediti za pravna lica

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE Kreditna podrška za početnike – “Start up“ krediti (pravna lica) po programu za 2010.godinu Uslovi za korišćenje sredstava Pravo na korišćenje ovih sredstava imaju novoosnovana pravna lica na području Republike Srbije, proizvodne i uslužne delatnosti registrovana u Agenciji za privredne registre od 01.06.2009.godine i kasnije. Podnosilac zahteva za kredit može […]

Nastavi

Finansijska podrška za investitore u Srbiji

SIEPA Finansijska podrška za investitore u Srbiji O Programu privlačenja direktnih investicija Pored postojećih prednosti, kao što su obrazovana i jeftina radna snaga, bescarinski izvoz u zemlje Jugoistočne Evrope i Rusiju, strateški geografski položaj i najniža stopa poreza na dobit u Evropi od 10%, Srbija nudi i finansijsku pomoć potencijalnim investitorima. Na osnovu Uredbe Vlade […]

Nastavi