Inkluzivno obrazovanje

Konkursi

SAVE THE CHILDREN
Inkluzivno obrazovanje

Program za Srbiju Save the Children UK u okviru kampanje „STVARNO“

Konkurs za podnošenje predloga projekata koji promovišu inkluzivno obrazovanje u Srbiji
Sredstva koja će biti dodeljena na ovom Konkursu prikupljena su putem SMS poruka koje su građani upućivali na broj 6898 kako bi podržali kvalitetno obrazovanje za svu decu.

Konkursom će biti finansirani projekti koji unapređuju kvalitet obrazovanja za svu decu, a posebno decu iz marginalizovanih grupa. Prioritet će imati projekti za:
1. nabavku opreme i didaktičkog materijala
2. obuku nastavnog kadra za rad po inkluzivnom modelu

Podnosioci prijava mogu biti:
1. predškolske ustanove
2. osnovne škole

Projekti moraju biti realizovani na teritoriji Republike Srbije, a maksimalno trajanje projekata je mesec dana. Iznos sredstava po projektu biće od 1.000 do 3.000 evra u dinarskoj protivvrednosti. O izboru projekata odlučivaće stručna komisija.
Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, otkucan na personalnom računaru i na propisanim obrascima. Tekst treba da bude pisan u fontu Times New Roman, veličina slova 12. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanih obrazaca neće se uzimati u razmatranje.

Predloge projekata u štampanoj formi treba dostaviti isključivo preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Save the Children UK, Ljutice Bogdana 20, 11 040 Beograd, sa naznakom „za Konkurs“ do 11. septembra 2009.

Obrasci za prijavljivanje na konkurs mogu se preuzeti elektronskim putem, upućivanjem zahteva na adresu recruitment@savethechildren.org.rs

Rok: 11. septembar 2009. god.