IPA Program Prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija

Konkursi

EVROPSKA KOMISIJA
IPA Program Prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija

Mnistarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva (Agencija za regionalni razvoj, po akreditaciji) Republike Hrvatske i Delegacija evropske komisije u saradnji sa Ministarstvom finansija u Republici Srbiji potražuju predloge projekata u okviru dodele bespovratnih sredstava za promociju prekogranične saradnje između Hrvatske i Srbije, u Hrvatskoj i Srbiji, uz finansijsku podršku IPA Programa Prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija 2007-2013. Predlog projekta bi morao da obuhvati jedan od sledećih ciljeva: da unapređuje poslovnu saradnju, da povećeva prekograničnu razmenu dobara, da razvija pokretnost tržišta radne snage, prekogranična istraživanja, razvoj i inovacije (RDI) i zajedničko ekonomsko planiranje; da stimuliše razvoj turizma i na osnovama prekograničnog regionalnog identiteta i prirodnih i kulturnih dobara pograničnog regiona; da štiti i nadzire prirodna dobra pograničnog regiona kroz učešće u zajedničkim aktivnostima i podizanju svesti javnosti; da unapređuje dobrosusedske odnose između lokalnih zajednica sa obe strane granice.

Kompletna uputstva za podnosioce i Aplikacioni paket su dostupni za preuzimanje na sledećim Internet stranicama: http://www.mrrsvg.hr,http://www.evropa.gov.rs i  http://www.croatia-serbia.com.

Krajnji rok za podnošenje predloga projekata je 16. oktobar 2009 (U slučaju lične dostave, krajnji rok za predaju je u 16:00 časova po lokalnom vremenu  istog dana).

Informativni sastanci povodom ovog Javnog poziva za prijavljivanje predloga projekata će biti održani u Hrvatskoj i Srbiji. Datumi i mesta održavanja ovih sastanaka će biti objavljeni na Internet stranicama: http://www.mrrsvg.hrhttp://www.evropa.gov.rs ihttp://www.croatia-serbia.com.