Konkurs za sufinansiranje projekata javnog informisanja afirmacije multikulturalnosti i razvoja višejezičnosti i interkulturalizma u javnim glasilima

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA INFORMACIJE
Konkurs za sufinansiranje projekata javnog informisanja afirmacije multikulturalnosti i razvoja višejezičnosti i interkulturalizma u javnim glasilima

Iznos sredstava koji se raspodeljuje je 3.500.000,00 dinara.

Pokrajinski sekretarijat za informacije  sufinansira najviše do 75% vrednosti projekta.
Predmet konkursa je sufinansiranje proizvodnje tematskih rubrika, emisija, feljtona, serijala, analiza, reportaža i drugih sadržaja u štampanim i elektronskim javnim glasilima na jezicima nacionalnih zajednica i u višejezičkim javnim glasilima u Vojvodini, kao i u internet izdanjima tih javnih glasila.

Cilj konkursa je podrška ostvarivanju prava nacionalnih zajednica u AP Vojvodini na informisanje na sopstvenom jeziku, razvoj obrazovanja, negovanje sopstvene kulture i identiteta i razvoj višejezičkih programa, razvoj raznovrsnosti medija, afirmacija multikulturalnosti, razvoj interkulturalizma, podsticanje višejezičkih programa, razvoj

jezičke kulture, razvijanje građanske svesti, demokratskih potencijala i informisanje o evropskim integrativnim procesima,.

Kriterijumi pri izboru programskih sadržaja su: kvalitet, originalnost, aktuelnost i značaj projekta za unapređenje prava na informisanje i jezičkog i kulturnog identiteta pripadnika nacionalnih zajednica, finansijska konstrukcija koja garantuje izvodljivost i održivost projekta. Prednost imaju projekti  koji su dostupni većem broju korisnika i programi multikulturnog i interkulturalnog sadržaja.

Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila čije se sedište nalazi u AP Vojvodini.

Pravo učešća na konkursu imaju osnivači, pravna i fizička lica, izdavači novina i osnivači radija i televizije koji imaju dozvolu RRA za emitovanje radijskog i/ili televizijskog programa na lokalnom, regionalnom i pokrajinskom nivou kao i audio i video produkcije koje i maju potpisane ugovore o emitovanju emisija sa emiterima koji imaju dozvolu RRA.

Rok: 22.06.2009.

zp8497586rq