IPA 2009 Rezime rada ICR-a na međunarodnim projektima za 2009.

Vrlo je verovatno da je opština Kanjiža zajedno sa ICR-om bila jedna od najaktivnijih, ako ne i najaktivnija opština na polju potsticanja međunarodne saradnje u vidu kreiranja međunarodnih projekata. Sledi skraćeni pregled po pozivima. IPA CBC Romania-Serbia, rok konkursa 29.jul 2009. Dugo najavljivan i očekivan poziv za IPA prekograničnu saradnju između Srbije i Rumunije došao […]

Nastavi