Prekogranicna saradnja Srbija-Rumunija

Konkursi

EVROPSKA UNIJA
Konkurs – Prekogranicna saradnja Srbija-Rumunija

Evropska unija je izdvojila 10,4 miliona evra bespovratnih sredstava za finansiranje projekata prekogranične saradnje između Republike Srbije i Rumunije

30. april 2009. godine

Ministartvo finansija Republike Srbije i Ministarstvo regionalnog razvoja i stanovanja Rumunije objavili su prvi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru Programa prekogranične sardnje Rumunija-Srbija IPA 2007-2013 finansiranog iz Instrumenta za predpristupnu pomoć Evropske unije (IPA) za 2007/2008. godinu. Program sufinansirajue zemlje učesnice pokazujući time posvećenost ostvarivanju ciljeva prekogranične saradnje, kao i spremnost i odlučnost u preuzimanju obaveza koje proizilaze iz Programa.

Cilj Programa je dostizanje uravnoteženog i održivog društveno-ekonomskog razvoja u pograničnim oblastima Republike Srbije i Rumunije kroz povećanje sveukupne konkurentnosti regionalne privrede i unapređenje kvaliteta životnog standarda građana.

Programom su definisana tri oblasti intervencije: ekonomski i društveni razvoj, zaštita životne sredine i reagovanje u vanrednim situacijama, akcije «ljudi-ljudima».

Ukupan iznos raspoloživih EU sredstava za ovaj poziv iznosi 10.419.132 evra, a vrednost pojedinačnih donacija kreće se u rasponu od 30.000 evra do 1.000.000 evra, u zavisnosti od prirode projekta. Visina donacije ne sme prelaziti 85% od ukupnih vrednosti projekta, ostali troškovi padaju na teret korisnika donacije. Maksimalna vreme za realizaciju projektnih aktivnosti u slučaju većih infrastrukturnih projekata iznosi 24 meseca. Predloge projekata mogu podnositi sva pravna, neprofitna lica koja su registrovana na teritoriji koja je obuhvaćena Programom (Severnobanatski, Srednjebanatski, Južnobanatski, Braničevski i Borski upravni okrug na teritoriji Republike Srbije i županije Timiš, Karaš-Severin i Mehedinci na teritoriji Rumunije).

G-đa Lazarević je posebno istakla da su IPA programi prekogranične saradnje odlična priprema za sve relevantne subjkete na terirtoriji Republike Srbije za buduće programe koji će se sprovoditi po pravilima i procedurama strukturnih fondova.

Sve informacije o uslovima učestvovanja na konkursu kao i prijavna dokumentacija mogu se naći na internet adresama: www.romania-serbia.net i www.evropa.gov.rs.

Konkurs je otvoren do 29. jula 2009. godine.

zp8497586rq