Sufinansiranje javnog informisanja

MINISTARSTVO KULTURE Sufinansiranje javnog informisanja Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja na jezicima manjina Cilj konkursa je podrška ostvarivanju prava nacionalnih manjina i etničkih zajednica u informisanju na sopstvenom jeziku i negovanju sopstvene kulture i identiteta. Predmet konkursa je sufinansiranje troškova proizvodnje: programskih sadržaja štampanih javnih glasila i Internet izdanja: tematski članci, analize, […]

Nastavi

Sufinansiranje upotrebe službenog jezika

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE Sufinansiranje upotrebe službenog jezika Konkurs za raspodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina za prvo tromesečje 2009. godine Sredstva u iznosu od 3.500.000,00 (slovima: trimilionapetstohiljadadinara) dinara će se koristiti za sufinansiranje projekata […]

Nastavi

Konkurs za nacinolne manjine

MINISTARSTVO KULTURE Konkurs za nacinolne manjine Konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina i etničkih zajednica za 2009. godinu Predmet konkursa je sufinansiranje projekata/programa Manutdpeople u oblasti kulturnog stvaralaštva pripadnika nacionalnih manjina i etničkih zajednica koji žive na teritoriji Republike Srbije. Predmet konkursa nije: informisanje na jezicima manjina zaštita spomenika kulture redovna […]

Nastavi