Konkurs za nacinolne manjine

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE
Konkurs za nacinolne manjine

Konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina i etničkih zajednica za 2009. godinu

Predmet konkursa je sufinansiranje projekata/programa Manutdpeople u oblasti kulturnog stvaralaštva pripadnika nacionalnih manjina i etničkih zajednica koji žive na teritoriji Republike Srbije.

Predmet konkursa nije:

  • informisanje na jezicima manjina
  • zaštita spomenika kulture
  • redovna delatnost pravnih lica
  • investiciona ulaganja (izgradnja, rekostrukcija, adaptacija…)
  • nabavka nošnje, opreme i sl.
  • produkcija dugometražnih i igranih filmova

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica registrovana na teritoriji Republike Srbije, čija je osnovna delatnost kultura i fizička lica, u saradnji sa njima.

Ovim Konkursom nije predviđeno učešće ustanova kulture iz člana 2, stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture, tj. «indirektnih korisnika budžeta».

Konkurs je otvoren do 31. januara 2009. god.

Manutdpeople