‘BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT’ Bejegyzés

Szülőföldön magyarul

szulofoldon_magyarul_programBETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.

Szülőföldön magyarul

Beadási határidő: 2016. február 29.

Részletek

Szülőföldön magyarul felhívás

szulofoldonmagyarulBETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt.

Szülőföldön magyarul felhívás

Határidő: 2015.04.24.

Részletek

“A magyar kultúráért és oktatásért” regionális vajdasági pályázati felhívásai

okoiskolaBETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt

A magyar kultúráért és oktatásért” regionális vajdasági pályázati felhívásai

A pályázat célja:
A Szerbiában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.
A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

A pályázati felhívás tárgya:
I. A magyar közösség céljait szolgáló hitéleti tárgyú támogatások, illetve egyház által fenntartott oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmények programjainak támogatása
II. A magyar közösség céljait szolgáló oktatási tárgyú támogatások
III. A magyar közösség céljait szolgáló közművelődési tárgyú támogatások
IV. A magyar tudományos életet szolgáló támogatások
V. A magyar közösség céljait szolgáló művészeti tárgyú támogatások
VI. A magyar közösség céljait szolgáló helyi jellegű média támogatása
VII. A magyar közösség céljait szolgáló, nem szorosan önazonosságtudat-ápoló magyar civil szervezetek támogatása
VIII. Regionális vagy helyi jelentőségű civil szervezetek működésének, rezsi jellegű fenntartási költségeinek támogatása
IX. A magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések támogatása

A pályázók köre:
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1 §-ának rendelkezései szerint pályázatot nyújthat be szerbiai székhelyű:
•    civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, állami fenntartású intézmény, települési, területi és nemzetiségi önkormányzat, és az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmény
•    kizárólag a VI. pályázati tárgyban gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban: vállalkozás), ezen belül különösen mikro-, kis- és középvállalkozás bele nem értve az egyéni vállalkozókat, valamint
•    egyházi jogi személy, valamint a határon túli egyház, belső egyházi jogi személy és annak hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye

Igényelhető  támogatás:
A minimálisan igényelhető összeg  100.000 Ft, a maximálisan igényelhető összeg 600.000 Ft.

A teljes támogatási keretösszeg 40.000.000 Ft, amelynek forrása a Bethlen Gábor Alap 2015. évi költségvetésének „Egyéb támogatások” előirányzata.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, melyet egy összegben vagy részletekben folyósít a Támogató.

A finanszírozás módja: 100%-os támogatási előleg nyújtása mellett utólagos beszámolási kötelezettséggel.

A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

Figyelem! Egy pályázó által készített azonos tartalmú pályázat – akár csökkentett költségvetési tartalommal is – nem nyújtható be a helyi lebonyolító szervezetek közreműködésével kiírt pályázatra és az Alapkezelő által kiírt központi pályázatra egyaránt. Amennyiben ez megtörténik, az Alapkezelő mindkét pályázatot kizárja.

A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

A pályázat megvalósulási paraméterei:
Megvalósítási időszak: 2015. január 1. – 2015. december 31.
A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2015.március 6.
Benyújtási határidő: 2015. április 17. 14.00 óra (közép-európai idő szerint).
Elszámolási határidő: a támogatott program/projekt megvalósítását követő 30 napon belül, legkésőbb 2016. január 30-ig.

Részletesebb tájékoztatás a SZLA telefonszámán: +381 24 554450 vagy az Alapkezelő honlapján – www.bgazrt.hu és a SZLA – www.szla.org.rs– honlapján a 2015. évi Pályázati és elszámolási útmutató címszó alatt találhatóak.

Részletek

„A magyar kultúráért és oktatásért” központi pályázati felhívás

Betlen Gabor alapkeyelo logoBETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT

„A magyar kultúráért és oktatásért” központi pályázati felhívás

A pályázat célja:
Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.
A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.
 
A pályázati felhívások tárgya
1. A magyar közösség céljait szolgáló kulturális, oktatási és kutatási programok támogatása
2. A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, könyvkiadás támogatása
3.    Civil szervezetek, illetve egyház, belső egyházi jogi személyek által fenntartott oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmények működésének valamint a magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések és ingatlan-beruházások támogatása

Pályázók köre:
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1. §-ának rendelkezései szerint pályázatot nyújthat be:
•    civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, állami fenntartású intézmény, települési, területi és nemzetiségi önkormányzat, és az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmény
•    kizárólag a II. pályázati tárgyban gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban: vállalkozás), ezen belül különösen mikro-, kis- és középvállalkozás bele nem értve az egyéni vállalkozókat, valamint
•    egyházi jogi személy, valamint a határon túli egyház, belső egyházi jogi személy és annak hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye

Igényelhető támogatás:
– Erdély, Felvidék, Vajdaság, Magyarország esetében 600.000 Ft – 3.000.000 Ft közötti összeg
– Kárpátalja esetében 500.000 Ft – 3.000.000 Ft közötti összeg
– Horvátország, Muravidék esetében 200.000 – 3.000.000 Ft közötti összeg

A teljes támogatási keretösszeg 600.000.000 Ft, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján, a Kollégium javaslatát figyelembe véve a Bethlen Gábor Alap Bizottsága dönt.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, melyet egyösszegben vagy részletekben folyósít a Támogató.

A finanszírozás módja: 100%-os támogatási előleg nyújtása mellett utólagos beszámolási kötelezettséggel.

A 600.000 Ft-nál kisebb költségvetésű programok támogatására az Alapkezelő Erdélyben, Felvidéken, Vajdaságban és Kárpátalján lebonyolító szervezetek közreműködésével, önálló nyílt pályázati felhívást jelentet meg. Figyelem! Egy pályázó által készített azonos tartalmú pályázat – akár csökkentett költségvetési tartalommal is – nem nyújtható be a helyi lebonyolító szervezetek közreműködésével kiírt pályázatra és az Alapkezelő által kiírt központi pályázatra. A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

A pályázat megvalósítási paraméterei:
Megvalósítási időszak: 2015. január 1. – 2015. december 31.
A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2015. március 6.
Benyújtási határidő: 2015. április 10. 14.00 óra (közép-európai idő szerint).

További információk az Alapkezelő honlapján – www.bgazrt.hu – a 2015. évi Pályázati és elszámolási útmutató címszó alatt találhatóak.

Részletek

„2014 a külhoni magyar felsősök éve”

BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.

kulhoni felsosok eve„2014 a külhoni magyar felsősök éve”

A „2014 a külhoni magyar felsősök éve” program fókuszában a külhoni magyar 5-8. osztályos diákok és a köréjük fonódó közösségek állnak. Ennek szellemében jelenteti meg a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. az alábbi pályázati felhívásokat, melyeket a hivatkozásokra kattintva lehet elérni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázatok beadása: 2014. március 17. és 2014. március 31. déli 12.00 óra (közép-európai idő szerint)!

 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. oldala

Szülőföldön magyarul

iskolakezdesBETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.

Szülőföldön magyarul

Célja: a szerbiai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Támogatásra jogosultak
Nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatásban részesülhet:
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 14.§. (1) és (2) pontjai alapján az „óvodai, alap – és középfokú oktatási intézményben magyar nyelven vagy a magyar kultúra tárgyában tanulmányokat folytató kiskorúak”.

Ennek értelmezésében:
a.) azok az óvodáskorú gyerekek, akik a 2013/2014‐es tanév kezdetétől Szerbiában működő akkreditált óvodában magyar nyelvű nevelésben vesznek részt,

b.) azok az általános‐ és középiskolás tanulók, akik 1995. augusztus 31‐ét követő időszakban születtek és Szerbiában működő akkreditált oktatási intézményben alap‐ vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják

c.) egyedi elbírálással részesülhetnek támogatásban:
azok a tanulók, akik az 1995. augusztus 31‐ét megelőző időszakban születtek és Szerbiában működő akkreditált oktatási intézményben alap‐ vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják és az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben részesülnek,

vagy egyéb magyar nyelvű oktatásban (pl. anyanyelvápolás) részesülnek, mivel a lakóhelyükön, napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat,

az a sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú, aki nem akkreditált oktatási intézményben részesül magyar nyelvű oktatás‐nevelésben,

az a kiskorú, aki sajátos nevelési igényeinek megfelelő ‐ részben vagy egészben magyar nyelvű ‐ oktatásban vesz részt az adott államban működő akkreditált oktatási intézményben.

2. Hallgatói támogatásban részesülhet
A szomszédos állomokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 14.§. (1) és (2) értelmezésében:

az a nappali tagozatos hallgató, aki Szerbiában működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben, vagy részben magyar nyelven folytatja.

Támogatás összege és jogcíme

A. NEVELÉSI, OKTATÁSI, valamint TANKÖNYV‐ ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS ‐ 22.400 Ft‐nak megfelelő EUR
B. HALLGATÓI TÁMOGATÁS – 2.800 Ft‐nak megfelelő EUR

A támogatás a 2013/2014‐es tanévre egy alkalommal igényelhető.

A „Szülőföldön magyarul” program teljes támogatási keretének forrása a Bethlen Gábor Alap 2014. évi költségvetésének „Oktatás‐nevelési támogatás” előirányzatán rendelkezésre álló összege.

Jelen felhívás alapján a 2013/2014‐es tanévre igényelhető támogatásokra 2014. január 31. – 2014. március 14. közötti időszakban lehet igényelni.

Az igénylés utolsó postára adási dátuma: 2014. március 14.

A pályázat további részletei

„A magyar kultúráért és oktatásért” regionális vajdasági pályázati felhívás

BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt.

„A magyar kultúráért és oktatásért” regionális vajdasági pályázati felhívás

A pályázat célja

A Szerbiában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.
A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

A pályázati felhívás tárgya:

I. A magyar közösség céljait szolgáló hitéleti tárgyú támogatások, illetve egyház által fenntartott oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmények programjainak támogatása

II. A magyar közösség céljait szolgáló oktatási tárgyú támogatások

III. A magyar közösség céljait szolgáló közművelődési tárgyú támogatások

IV. A magyar tudományos életet szolgáló támogatások

V. A magyar közösség céljait szolgáló művészeti tárgyú támogatások

VI. A magyar közösség céljait szolgáló helyi jellegű média támogatása

VII. A magyar közösség céljait szolgáló, nem szorosan önazonosságtudat-ápoló magyar civil szervezetek támogatása

VIII. Regionális vagy helyi jelentőségű civil szervezetek működésének, rezsi jellegű fenntartási költségeinek támogatása

•    működési kiadások támogatása: (személyi kifizetések és azok járulékai, anyag- és tárgyi eszköz beszerzése, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási és  iroda-fenntartási költségek)
•    IX. A magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések támogatása
•    országos vagy regionális jelentőségű kulturális és közművelődési programokat megvalósító intézmények és  szervezetek infrastrukturális fejlesztése
•    különösen indokolt esetben egyes felújítási költségek támogatása
•    megkezdett ingatlan felújítások folytatásának támogatása

Támogatható kiadások:

•    Az I-VII. pályázati tárgyak esetében a programok lebonyolításának költségei (anyag- és tárgyi eszköz beszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai),
•    Az I-VII. pályázati tárgyak esetében az igényelt támogatás a programhoz kapcsolódó eszközbeszerzésre igényelhető.
•    A szervezet működési költségeire vonatkozó kiadások (személyi kifizetések és azok járulékai, anyag- és tárgyi eszköz beszerzése, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási  költségek)

Nem támogatható kiadások:
•    egyéb személyi juttatások (napidíj, étkezési-, internetutalvány, prémium, végkielégítés, stb.)
•    ingatlan- és gépjárművásárlás, ingatlan építése,
•    telekadó, ingatlanadó, gépjárműadó

A pályázók köre:

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1 §-ának rendelkezései szerint pályázatot nyújthat be szerbiai székhelyű:
•    civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, állami fenntartású intézmény, települési, területi és nemzetiségi önkormányzat, és az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmény,
•    kizárólag a VI. pályázati tárgyban gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban: vállalkozás), ezen belül különösen mikro-, kis- és középvállalkozás bele nem értve az egyéni vállalkozókat, valamint
•    egyházi jogi személy, valamint a határon túli egyház, belső egyházi jogi személy és annak hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye

Igényelhető támogatás:

A minimálisan igényelhető összeg  100.000 Ft, a maximálisan igényelhető összeg 600.000 Ft.
A teljes támogatási keretösszeg 40.000.000 Ft, amelynek forrása a Bethlen Gábor Alap 2014. évi költségvetésének „Egyéb támogatások” előirányzata.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, melyet egyösszegben vagy részletekben folyósít a Támogató
Figyelem! Egy pályázó által készített azonos tartalmú pályázat – akár csökkentett költségvetési tartalommal is – nem nyújtható be a helyi lebonyolító szervezetek közreműködésével kiírt pályázatra és az Alapkezelő által kiírt központi pályázatra egyaránt. Amennyiben ez megtörténik, az Alapkezelő mindkét pályázatot kizárja.
A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész biztosítását, de amennyiben rendelkezik a pályázó a program megvalósításához saját forrással, úgy ezt megjelölni szükséges.

A pályázat megvalósulási paraméterei:
Megvalósítási időszak: 2014. január 1. – 2014. december 31.
A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2014. január 15.
Benyújtási határidő: 2014. február 24. déli 12.00 óra közép-európai idő szerint.
Elszámolási határidő: a támogatott program megvalósítását követő 30 napon belül, legkésőbb 2015. január 30-ig

A pályázat részletei

Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj

law studentBETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT

Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény és a végrehajtását szabályozó 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2013. évi ”Egyéb támogatások” előirányzat, valamint a 2014. évi költségvetése terhére az alábbiak szerint:

A pályázat célja:
A Magyar Állandó Értekezlet által 2011. november 24-én teljes egyetértésben elfogadott „Magyar Nemzetpolitika – a nemzetpolitikai stratégia kerete ”dokumentum átfogó célként jelöli meg a külhoni magyar közösségek számbeli, szellemi, gazdasági és jogi gyarapodását. A dokumentum szerint „a jogilag gyarapodó közösség tagjai jogait magabiztosan használja, azokat védi és szükség esetén ki kívánja terjeszteni.”

Ez feltételezi, hogy olyan jól képzett, a nemzet iránt elkötelezett, a magyar és a többségi állam szerinti szaknyelvet egyaránt ismerő, mindkét országban tapasztalatokat szerzett jogászokkal rendelkezzenek a közösségek, akik segítenek e cél elérésében.

Ennek szellemében, felvállalva Dr. Szász Pál erdélyi jogász eszmeiségét, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium együttműködve a külhoni magyarság szülőföldi támogatását szervező Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-vel immár második éve hirdeti meg a Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjat, mellyel a külhoni magyar gazdasági jogászképzést kívánják fejleszteni.

A Budapesti Ügyvédi Kamara az idei évben is vállalja, hogy részt vesz a program szakmai részének megvalósításában, továbbá elvégzi a szakmai feladatok értékelését.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. évente 25 főnek nyújt ösztöndíjat az adott tanév 12 hónapjára.

A támogatásban részesülő hallgató munkáját, képzését az adott szakterületen elismert gyakorló ügyvéd, tutor segíti.

A nyári gyakorlatukat – a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által megjelölt időpontban – szakmai szempontból a tárgyban elismert tevékenységet folytató ügyvédi irodáknál töltik. A képzési köröket a gazdasági jog és a polgári jog alkotják.

A támogatásban részesíthető tanévenkénti keretszámok a következők:
•         Erdély: 10 fő,
•         Felvidék: 5 fő,
•         Vajdaság:3 fő,
•         Kárpátalja:3 fő,
•         Horvátország: 2 fő,
•         Szlovénia: 2 fő

Amennyiben az elbírálás során a régiónkénti keretszámok nem tölthetők be, a fennmaradó keretszámok régiónként átcsoportosíthatók.

A pályázati felhívás tárgya
Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj nyújtása a 2013/2014-es tanévben, nappali tagozaton szülőföldi felsőoktatási jogászképzésben résztvevő magyar nemzetiségű hallgatók részére.

A pályázók köre: A 2010. évi CLXXXII. BGA Tv. 1 §. rendelkezései szerint:

A támogatás kedvezményezettje lehet az a Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező, Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában, Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában élő, magát magyarnak valló természetes személy, aki a 2013/2014-es tanévben magán vagy állami felsőoktatási intézményben alap vagy mester szintű, illetve osztatlan jogászképzésben vesz részt nappali tagozaton, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik és legalább két sikeresen lezárt tanulmányi félévet igazolni tud.

Igényelhető támogatás:

 • A támogatást magánszemélyek igényelhetik, mértéke: összesen 600.000,- Ft/fő, mely a 2013/2014. évi tanulmányi időszak 12 hónapjára szól.
 • A nyertes pályázók támogatását az Alapkezelő átutalással teljesíti a pályázati adatlapon megjelölt bankszámlaszámra. Készpénz, vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség.
 • A támogatás előfinanszírozott, az adott tanév 12 hónapjára szól. A támogatás összegének átutalása három ütemben történik:
  •         első ütem: a tanév első 4 hónapjára szóló 200.000 Ft-os támogatást a szerződéskötést követően, de legkésőbb december 15-ig
  •         második ütem: a tanév második 6 hónapjára szóló 300.000 Ft-os támogatását legkésőbb 2014. március 15-ig (Az utalás feltétele: a szakmai beszámoló beérkezése és elfogadása, a kiküldött szakmai feladatok megoldása és az ezekről szóló értékelés beérkezése és az aktív hallgatói jogviszony igazolása.)
  •         harmadik ütem: a nyári szakmai gyakorlat 100.000 Ft-os támogatását legkésőbb 2014. július 31-ig folyósítja az Alapkezelő a támogatott részére. (Az utalás feltétele: a szakmai beszámoló beérkezése és elfogadása, a kiküldött szakmai feladatok megoldása és az ezekről szóló értékelés beérkezése.)
 • A nyertes pályázóknak a támogatás felhasználását nem szükséges tételes elszámolással igazolni, azonban 3 (I. szakmai beszámoló: 2014. január 31. II. szakmai beszámoló: 2014. június 30. III. szakmai beszámoló: 2014. szeptember 30.) szakmai beszámolót benyújtani kötelező.
 • A nyertes pályázóknak a tanulmányi támogatás csak abban az esetben fizethető ki, ha a támogatott benyújtja a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére a 2013/2014-es tanév őszi, majd a későbbiek során a 2013/2014-es tanév tavaszi félévére vonatkozó aktív hallgatói jogviszonyának fennállásáról szóló intézményi igazolást.

Benyújtási határidő: 2013. október 17. déli 12.00 óra.

Részletesebben

Dr. Szász Pál szülőföldi jogász ösztöndíj

BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.

Dr. Szász Pál szülőföldi jogász ösztöndíj

A Magyar Állandó Értekezlet által 2011. november 24-én teljes egyetértésben elfogadott „Magyar Nemzetpolitika – A nemzetpolitikai stratégia kerete ”dokumentum átfogó célként jelöli meg a külhoni magyar közösségek számbeli, szellemi, gazdasági és jogi gyarapodását. A dokumentum szerint „a jogilag gyarapodó közösség tagjai jogait magabiztosan használja, azokat védi és szükség esetén ki kívánja terjeszteni.”

Ez feltételezi, hogy olyan jól képzett, a nemzet iránt elkötelezett, a magyar és a többségi állam szerinti szaknyelvet egyaránt ismerő, mindkét országban tapasztalatokat szerzett jogászokkal rendelkezzenek a közösségek, akik segítenek e cél elérésében.

A fenti cél megvalósításához szükséges, hogy a külhoni magyar társadalmakban megerősítsük a magyar jogászságot.

Az ösztöndíj alapítói:
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium együttműködve a külhoni magyarság szülőföldi támogatását szervező Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-vel, felvállalják Dr. Szász Pál erdélyi jogász eszmeiségét és megalapítják a Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjat, mellyel a külhoni magyar gazdasági jogászképzést kívánják fejleszteni. A program irányítását a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium látja el.

A Budapesti Ügyvédi Kamara vállalja, hogy részt vesz a program szakmai részének elindításában, megszervezésében és megvalósításában.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. biztosítja az anyagi forrásokat a program megvalósításához, feladata a pályázatok kezelése, később az ösztöndíj célba juttatásának lebonyolítása.

Ösztöndíjasok célcsoportja:
A szülőföldi felsőoktatási alap vagy mester szintű illetve osztatlan jogászképzésben (magán vagy állami felsőoktatási intézményben) résztvevő nappali tagozatos román, szlovák, szerb, ukrán, horvát és szlovén állampolgárságú magyar nemzetiségű hallgatók.

Évente 25 új ösztöndíj kerül kiosztásra.

A támogatásban részesíthető tanévenkénti tervezett keretszámok a következők:
•    Erdély: 10 fő,
•    Felvidék: 5 fő,
•    Vajdaság: 3 fő,
•    Kárpátalja: 3 fő,
•    Horvátország: 2 fő,
•    Szlovénia: 2 fő

Nem pályázhatnak:
•    a Magyarországon hallgatói jogviszonnyal rendelkező személyek;
•    a Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező személyek;
•    a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi .LXII. törvény hatálya alá nem tartozó személyek;
•    a magyarországi doktori (PhD vagy azzal egyenértékű) képzésben résztvevő hallgatók.
•    más magyar állami ösztöndíjban részesülő hallgatók

Pályázati megvalósítási paraméterek:
A program keretében a pályázatot nyert hallgatók 2012 őszétől egész éves ösztöndíjban részesülnek, a hallgatókat év közben ügyvédek tutorálják. A képzési köröket a gazdasági jog és a polgári jog alkotják.

Az ösztöndíj összege: 50.000,- Ft./fő/hó – 12 hónapon át, és 2013 nyarán szakmai gyakorlaton vesznek részt egy-egy neves budapesti ügyvédi irodánál. Jelentkezni már az első megkezdett tanév előtt is lehet. Az ösztöndíjat évente újra meg kell pályázni.
Az alapítók a későbbiekben is segítséget kívánnak nyújtani abban, hogy a jól képzett hallgatók elhelyezkedjenek a szülőföldjükön (nemzetközi ügyvédi irodáknál, magyar érdekeltségű cégeknél).

A pályázat benyújtására 2012. június 20. – 2012. július 20. között van lehetőség.

Benyújtási határidő: 2012. július 20. déli 12.00 óra közép-európai idő szerint.

A pályázatokat elektronikus  úton (www.bgazrt.hu) vagy – ajánlott küldeményként – postai úton kell eljuttatni az alábbi címre:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
1014 Budapest
Szentháromság tér 6.

Pályázati felhívás

Pályázati adatlap

Link

Szülőföldön magyarul pályázati felhívás

BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.

Szülőföldön magyarul pályázati felhívás

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdeti 2012. március 15-től a „Szülőföldön magyarul” pályázatot a nevelés, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatás, továbbá a felsőoktatásban tanulók hallgatói támogatás igénylésére a 2011/2012-es tanévre.

A pályázat célja: a szerbiai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

I. Pályázók köre:
1. Nevelés, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatásban részesülhet:
•    az a 2005. március 1-je és 2006. február 28-a között született gyermek, aki Szerbiában működő közoktatási intézményben magyar nyelvű kötelező iskolai előkészítő csoportba jár;
•    az az általános és középiskolás tanuló, aki Szerbiában működő oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányait magyar nyelven folytatja, valamint az, aki magyar nyelvű anyanyelvápolásban részesül, mivel a lakóhelyéhez tartozó, napi bejárással elérhető oktatási intézményben nincs magyar nyelvű tagozat.

A támogatásra azok a pályázók jogosultak, akik 1993. szeptember 1-jén és az azt követő időszakban születtek. Azok a nappali tagozatos középiskolás tanulók, akik az 1993. szeptember 1-jét megelőző időszakban születtek, egyedi elbírálással részesülhetnek a támogatásban.

Anyanyelvápoló oktatásban résztvevők pályázatai egyedi elbírálásban részesülnek.

2. Hallgatói támogatásban részesülhet az a nappali tagozatos hallgató, aki Szerbiában működő felsőoktatási intézményben tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

II. Pályázatból kizárandók köre:
•    aki nem tesz eleget a pályázati felhívás feltételeinek,
•    aki alap-vagy középfokú oktatási intézménybe jár és a 2011/2012. tanév első félévében több mint 50 igazolatlan órát halmozott fel,
•    az egyéb magyar nyelvű oktatásban részesülő tanuló, aki a 2011/2012. tanév első félévében a hivatalosan előírt magyar órák több mint 10%-ról igazolatlanul hiányzott,
•    aki pályázatát (adatlap + mellékletek) a megadott határidőn túl, illetve hiányosan nyújtja be, és a felszólításban szereplő határidőn belül sem pótolja a hiányosságokat.
A fenti feltételek bármelyikének fennállásának esetén a pályázat érvénytelennek minősül.

III. Pályázható támogatás összege és jogcíme:

A. NEVELÉS, OKTATÁSI TÁMOGATÁS – Gyermekenként 20.000 Ft-nak megfelelő dinár összegű nevelés, oktatási támogatásban részesülhet a saját háztartásában kiskorú gyermeket/gyermekeket nevelő szülő/nevelő minden olyan gyermeke után, aki 2005. március 1-je és 2006. február 28-a között született, és Szerbiában működő közoktatási intézményben magyar nyelvű kötelező iskolai előkészítő csoportba jár, és minden olyan kiskorú után, aki alap- vagy középfokú oktatási intézménybe jár és magyar nyelven tanul.

B. TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS – Gyermekenként 2.400 Ft-nak megfelelő dinár összegű tankönyv- és taneszköz támogatásban részesülhet a saját háztartásában kiskorú gyermeket/gyermekeket nevelő szülő/nevelő, minden olyan gyermeke után, aki 2005. március 1-je és 2006. február 28-a között született és Szerbiában működő közoktatási intézményben magyar nyelvű kötelező iskolai előkészítő csoportba jár, és minden olyan kiskorú után, aki alap- vagy középfokú oktatási intézménybe jár és magyar nyelven tanul. A támogatás célja: a tanszerellátottság javítása, ezért az elnyert összeg kizárólag erre a célra fordítható!

C. HALLGATÓI TÁMOGATÁS – Hallgatónként 2.800 Ft-nak megfelelő dinár összegű hallgatói támogatásban részesülhet az a nappali tagozatos hallgató, aki Szerbiában működő felsőoktatási intézményben tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven, nappali tagozaton folytatja.

Az A. és B. pontok alatt megjelölt támogatások együtt pályázhatók (egy pályázati csomagban).

A C. pont alatt megjelölt támogatási forma különálló pályázati csomagot alkot.
A támogatás (A. és B., illetve C.) a 2011/2012. tanévben egy alkalommal igényelhető. A fentiek szerinti jogosultságok igazolása, valamint az alábbi pályázati feltételek teljesítése esetén az A. és B. pontokban megjelölt támogatás egyidejűleg is elnyerhető.

IV. Pályázati határidő:
Jelen pályázati felhívás alapján a 2011/2012-es tanévben igényelhető támogatásokra jelen pályázati felhívás megjelenésének napjától 2012. március 15-től április 30-ig terjedő időszakban folyamatosan lehet pályázni. A 2012. április 30-a utáni postai bélyegzővel beérkező pályázatok érvénytelenek.

V. Pályázás módja:
A pályázatokat kizárólag a Pályázati Iroda által kidolgozott adatlapon lehet benyújtani.
A. és B. pontokban megjelölt támogatásokra vonatkozó pályázati feltételek (a pályázati adatlapon és kitöltési útmutatón részletezve):
– megfelelően kitöltött pályázati adatlap

– kötelezően csatolandó mellékletek:

a) a pályázó szülő vagy nevelő szülő személyazonossági igazolványának fénymásolata;

b) a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának vagy személyazonossági igazolványának fénymásolata;

c) a gyermek iskolai előkészítő-, vagy iskolalátogatási igazolásának eredeti példánya, amely tartalmazza az adott osztály/tagozat/csoport tannyelvének megjelölését és az igazolatlan órák számát.

C. pontban megjelölt támogatásra vonatkozó pályázati feltételek (a pályázati adatlapon és kitöltési útmutatón részletezve):
– megfelelően kitöltött pályázati adatlap
– kötelezően csatolandó mellékletek:

a) a pályázó hallgató személyazonossági igazolványának fénymásolata

b) a hallgató egészben vagy részben magyar nyelven történő felsőfokú oktatásban való részvételét igazoló irat eredeti példánya.

Amennyiben a pályázat vagy a kötelezően csatolandó bármelyik melléklet hiánypótlásra szorul, akkor a Pályázó köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben a pályázat érvénytelennek minősül. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

VI. A lebonyolító szervezetek elérhetőségei:

SZABADKAI INFORMÁCIÓS IRODA
08:00 – 16:00
24000 Szabadka, Ptujska 1. (Ptuji utca 1.)
Tel.:    024 / 552 – 976

ZOMBORI INFORMÁCIÓS IRODA  
07:00 – 15:00
25000 Zombor, Venac Petra Bojovica 13
Tel.:  025 / 442 – 910

ZENTAI INFORMÁCIÓS IRODA  
07:00 – 15:00
24400 Zenta, Táncsics Mihály utca 2
Tel.:  024 / 811 – 727

NAGYBECSKEREKI INFORMÁCIÓS IRODA
07:00 –  15:00
23000 Nagybecskerek, Petefijeva 1
Tel.:  023 / 510 – 251

ÚJVIDÉKI INFORMÁCIÓS IRODA
07:00 – 15:00
21000 Újvidék, Svetozara Miletica 4
Tel.:  021 / 420 – 107

TEMERINI INFORMÁCIÓS IRODA
07:00 – 15:00
21235 Temerin, Novosadska 344
Tel.:  021 / 842 – 373

VII.  A pályázat benyújtásának módja:
1.  személyesen a CMH irodákban
2.  postai úton ajánlott levél formájában

VIII. Pályázati adatlap beszerzése:
A formanyomtatványok az előző pontban feltüntetett irodák bármelyikében, illetve a www.cmh.org.rs  honlapról tölthetők le.

IX. Pályázat elbírálása, eljárási rend:
A beérkezett pályázatokról a CMH ellenőrzés és feldolgozás után javaslatot tesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, aki döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény alapján a Bizottság elé terjeszti.

Az elnyert támogatás folyósítása banki átutalással történik, az átutalás napján érvényes árfolyam szerint.

Azon pályázók, akik a 2011. évi pályázati időszakban nyitottak folyószámlát az OTP banknál, pozitív elbírálás esetén a 2012. évi pályázati időszakban is erre kapják a támogatást.

A 2012. évben először pályázóknak a pozitív elbírálásról szóló értesítés kézhezvételét követően szükséges lesz folyószámla nyitása az OTP banknál. Ennek menetéről szintén értesítést kapnak.

A támogatás utalásáról a CMH intézkedik.

További tájékoztatást kaphatnak a fentiekben feltüntetett CMH irodákban valamint Szerbiában megjelenő magyar nyelven írott és nyomtatott sajtóban és elektronikus médiában.

X. Adatvédelmi hozzájárulás:
A pályázat beadásával a pályázó vállalja a támogatás tényének nyilvánosságra hozatalát, valamint az igénylőlapon szereplő személyes adatoknak az igénylés elbírálásával kapcsolatos kezelését a vonatkozó hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint.

•    Pályázati űrlap
•    Hallgatói pályázati űrlap