MAGYAR NEMZETI TANÁCS – Pályázati felhívás az oklevelek és tudományos fokozatok honosítási vagy elismerési költségeinek támogatására – 1. kör

Pályázatok

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Pályázati felhívás az oklevelek és tudományos fokozatok honosítási vagy elismerési költségeinek támogatására – 1. kör

I. A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI
A Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) A Magyar Nemzeti Tanács Köz- és felsőoktatás-fejlesztési stratégiája 2024–2029 alapján visszatéríti a külföldi felsőoktatási intézményekben szerzett:
• középiskolai bizonyítványok,
• főiskolai és egyetemi oklevelek, továbbá
• posztgraduális tudományos fokozatok
szerbiai honosításának vagy elismertetésének költségeit.
Az utófinanszírozású pályázat a középiskolai bizonyítványok, főiskolai és egyetemi oklevelek, valamint a posztgraduális tudományos fokozatok már elvégzett, illetve folyamatban lévő szerbiai honosítása vagy elismerése során, Szerbia területén felmerült tényleges – számlákkal, nyugtákkal, befizetési bizonylatokkal igazolható – már kifizetett költségekre (fordítás és eljárási díj) vonatkozik, amely nem haladhatja meg a kifizetés évében a törvényben meghatározott adómentes összeget.

A pályázatok beadási ideje: 2024. április 5. – 2024. június 28.

A pályázaton a Szerbiában állandó lakcímmel rendelkező, igazoltan magyar anyanyelvű személyek vehetnek részt.

A kiírás szerint egy hallgató csak egy középiskolai bizonyítvány, illetve tanulmányi szakonként egy oklevél honosítására pályázhat. Amennyiben egy hallgató ugyanazon szakon egyszerre több tanulmányi szintet tanúsító oklevelet nyújt be, csak a legmagasabb tanulmányi szintű oklevél kerül elbírálásra.

Részletesebben