BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. – 2023. évi Gondoskodó Nemzet Program I. – pályázati kiírás

Pályázatok

Gondoskodó Nemzet Program I. – pályázati kiírás 2023.

Jelen pályázati kiírás célja Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás, a kultúra, az egyház, a sport, a közösségek és a diaszpóra támogatása által.

Jelen pályázati kiírás a magyarság összetartozása és szülőföldön való boldogulása szempontjából meghatározó tevékenységet folytató szervezetek működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzéseinek megvalósítását szeretné ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával az alábbi hat alprogram keretében:

I. Oktatási alprogram
II. Kulturális alprogram
III. Egyházi alprogram
IV. Sport alprogram
V. Ifjúsági, cserkész- és közösségi alprogram
VI. Diaszpóra alprogram

Az alprogramba történő besorolás alapja a pályázó szervezet alaptevékenysége, amely a létesítő okiratában, alapító okiratában, alapszabályában meghatározott, kivéve a VI. Diaszpóra alprogram esetében.

A pályázatra vonatkozó határidők:

Megvalósítási időszak: 2023. január 1. és 2023. december 31. között
A pályázat benyújtásának kezdő napja: 2023. május 4.
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 5. 14:00 óra (közép-európai idő
szerint).

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR online felületén, mely elérhető a https://nir.bgazrt.hu oldalon.

Részletek