Médiapályázat – Magyarkanizsa község

Pályázatok

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG

Médiapályázat – Magyarkanizsa község

A magyarkanizsai polgármester kiírja az alábbi pályázatot köztájékoztatási médiumtartalmak előállításának 2020. évi társtámogatására.

AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE ÉS ÖSSZEGE
A köztájékoztatási médiumtartalmak előállításának a 2020. évi magyarkanizsai községi költségvetésből való pályázati társtámogatására szánt eszközök összege 3.500.000,00 dinár.

Az előző bekezdés szerinti eszközöket olyan médiumtartalmak előállításának társtámogatására kell odaítélni, amelyek elősegítik:
– a közérdeknek a köztájékoztatás terén való érvényesülését és előmozdítását, különös tekintettel a Magyarkanizsa községben élő lakosság valósághű, részrehajlástól mentes, késedelem nélküli és teljes körű tájékoztatására, az önkormányzat területén fennálló kulturális önazonosság megőrzésére, az emberi jogok és a demokrácia védelmére és fejlesztésére, a szociális és jogállam előmozdítására, a gyermekek és az ifjúság szabad személyiségfejlődésére és védelmére, a művelődési és művészi alkotótevékenység fejlesztésére; az oktatás fejlesztésére, ideértve a sajtóműveltséget mint az oktatási rendszer szerves részét; a tudomány, a sport és a mozgáskultúra fejlesztésére; a környezet és az emberi egészség védelmére; a médiumi és újságírói szakszerűség és egyéb olyan sajtótartalmak előmozdítására, amelyek elősegítik a lakosság körében az élet minden területén fölmerülő információk és tartalmak iránti igények hátrányos megkülönböztetés nélküli kielégítését;

– a nemzeti kisebbséghez tartozók anyanyelven történő valósághű, részrehajlástól mentes, késedelem nélküli és teljes körű tájékoztatásának megvalósítását, előmozdítását és minőségének emelését; a Magyarkanizsa község területén élő nemzeti kisebbségi lakosság kulturális és nyelvi önazonosságának megőrzését és alkotótevékenységének a közélet minden területén való ösztönzését.

A pályázati kérelmek beadási határideje: 2020.03.17.

http://www.kanjiza.rs/ujlap/site/index.html?id=2050