Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj

Pályázatok

BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.

Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény és a végrehajtását szabályozó 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2018. évi ”Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzat, valamint a 2019. évi költségvetése terhére az alábbiak szerint:

1. A pályázat célja:
A Magyar Állandó Értekezlet által 2011. november 24-én teljes egyetértésben elfogadott Magyar Nemzetpolitika – A nemzetpolitikai stratégia kerete dokumentum átfogó célként jelöli meg a külhoni magyar közösségek számbeli, szellemi, gazdasági és jogi gyarapodását. A dokumentum szerint „a jogilag gyarapodó közösség tagjai jogait magabiztosan használja, azokat védi és szükség esetén ki kívánja terjeszteni.”
Ez feltételezi, hogy olyan jól képzett, a nemzet iránt elkötelezett, a magyar és a többségi állam szerinti szaknyelvet egyaránt ismerő, mindkét országban tapasztalatokat szerzett jogászokkal rendelkezzenek a közösségek, akik segítenek e cél elérésében.

2. A pályázati felhívás tárgya
Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj nyújtása a 2018/2019-es tanévben, nappali tagozaton, külhoni felsőoktatási jogászképzésben résztvevő magyar nemzetiségű hallgatók részére, felvállalva Dr. Szász Pál erdélyi jogász eszmeiségét.
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) — együttműködve a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságával — meghirdeti Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjat, mellyel a külhoni magyar gazdasági jogászképzést kívánják fejleszteni.
A támogatásban részesíthető tanévenkénti keretszámok a következők:

2.1. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi. LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek:
• Erdély: 11 fő,
• Felvidék: 7 fő,
• Vajdaság: 4 fő,
• Kárpátalja: 3 fő,
• Horvátország: 1 fő,
• Szlovénia: 1 fő.

2.2. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi. LXII. törvény hatálya alá nem tartozó, külföldi országban lakóhellyel rendelkező („diaszpórában” élő) személyek:
• 3 fő.
Amennyiben az elbírálás során a régiónkénti keretszámok nem tölthetők be, a fennmaradó keretszámok régiónként átcsoportosíthatók.

3. A pályázók köre:
A támogatás kedvezményezettje (a továbbiakban: támogatott) lehet az a Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező, Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában, Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában, valamint a világ más országában (diaszpórában) élő, magát magyarnak valló pályázó természetes személy, aki a 2018/2019-es tanulmányi időszakban (tanévben) magán vagy állami felsőoktatási intézményben alap- vagy mester szintű, illetve osztatlan jogászképzésben vesz részt nappali tagozaton, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és legalább két sikeresen lezárt tanulmányi félévet igazolni tud.

4. Nem nyújthatnak be pályázatot:
• a Magyarországon hallgatói jogviszonnyal rendelkező személyek;
• a Magyarországon lakóhellyel (állandó lakcímmel) rendelkező személyek;
• a magyarországi doktori (PhD vagy azzal egyenértékű) képzésben részt vevő hallgatók;
• más magyar állami ösztöndíjban részesülő hallgatók;
• elsőéves külhoni jogászképzésben részt vevő hallgatók;

A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2018. augusztus 24., benyújtási határidő: 2018. október 10., déli 12.00 óra közép-európai idő szerint.

A pályázati felhíváshoz, benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken, munkanapokon:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Támogatásfinanszírozási Igazgatóság
Nagy Beáta
e-mail: beata.nagy@bgazrt.hu
Tel: +36-1-79-53 218

Részletek