2018. évi közoktatási pályázat, kiemelt jelentőségű általános iskolák részére

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

2018. évi közoktatási pályázat, kiemelt jelentőségű általános iskolák részére

1. A pályázat célja a vajdasági magyarság szülőföldjén való boldogulásának előmozdítása, nemzeti önazonosságtudatának megerősítése, valamint konkrét szellemi és tárgyi eredményt felmutató, célokat tükröző igényes programok támogatása.

2. A pályázatot benyújthatják szerbiai székhelyű:
• a magyar közösség számára kiemelt jelentőségű általános iskolák, valamint
• azok az általános iskolák, amelyekben az oktatás többségében magyarul vagy kizárólag magyar nyelven folyik.

3. A támogatást igényelhetik:
• eszközbeszerzésre,
• programok szervezésére.

4. A kiosztásra kerülő támogatás: 2 700 000 (azaz kétmillióhétszázezer) dinár.

5. Az intézményenként igényelhető támogatás összege: 30 000–100 000 dinár.

6. A pályázat formája nyílt és vissza nem térítendő, elő- és utófinanszírozásra egyaránt felhasználható.

7. Benyújtási határidő: 2018. május 30., 14.00 óra.

8. A pályázat megvalósulási paraméterei:
• megvalósítási időszak: 2018. január 1. – december 15.
• elszámolási határidő: a támogatott program/projekt megvalósítását követő 30 nap, de legkésőbb 2018. december 31-éig.

9. A pályázaton nem vehetnek részt azok az intézmények, amelyek:
• a jelen pályázati felhívás 2., 3., 10., 11., 12. és 13. pontjának nem tesznek eleget,
• a pályázati határidőket figyelmen kívül hagyják,
• elmaradott, határidőre el nem számolt pályázati elszámolásukat nem pótolták.

10. Az intézmények egy pályázatot nyújthatnak be.

11. Pályázni a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos honlápjának online rendszerén keresztül lehet, kizárólag magyar nyelven. Ha a pályázó még nem került a rendszer nyilvántartásába, akkor regisztrálnia kell a http://www.mnt.org.rs/regisztracio címen.

12. Az online rendszerben kitöltött pályázati űrlapot ki kell nyomtatni, majd postai úton elküldeni a Magyar Nemzeti Tanács címére (24000 Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.).

13. A borítékon kötelező feltüntetni a következőt: „PÁLYÁZAT KIEMELT JELENTŐSÉGŰ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK RÉSZÉRE”

14. Az érdemi elbírálás előtt a Tanács Hivatala a beérkezett pályázatokat – a formai hiányosságok kiszűrése végett – átvizsgálja A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozatban megszabott elvek alapján. A formailag elégtelen pályázatot benyújtó pályázót írásban értesítik pályázata elvetéséről. Az elvetés ellen a pályázónak nincs joga fellebbezni.

15. A pályázatokat a beadási határidőt követően legkésőbb 30 napon belül elbírálja a Tanács Oktatási Bizottsága A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozat és e kiírás alapján. A bizottság javaslatát 5 munkanapon belül köteles továbbítani a Tanács elnökének döntéshozatal céljából. A Tanács elnökének döntése alapján a pályázati eredmények a döntéshozatalt követően 5 munkanapon belül kerülnek közzétételre a Tanács honlapján, de az eredményekről a pályázók elektronikus formában is értesülnek.

16. A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. A döntés ellen a pályázók nem emelhetnek kifogást.

17. Az elbírált pályázaton odaítélt támogatásra a nyertes pályázó kizárólag a Tanács elnökével megkötött egyedi támogatási szerződés alapján szerez jogokat és vállal kötelezettségeket.

18. Ha bizonyítást nyer, hogy a pályázó nem valós adatokat szolgáltatott, elveszíti jogosultságát a támogatásra, és a Tanácsnak jogában áll az addig folyósított összeg visszafizetésére kötelezni.

19. A pályázati felhívás a Tanács honlapján, továbbá a Magyar Szó című napilapban és honlapján, valamint a Hét Nap című hetilapban és honlapján kerül meghirdetésre.

Részletek

Tags: