Pályázati felhívás kiemelt jelentőségű oktatási intézmények támogatására

Pályázatok

oktatas_kMAGYAR NEMZETI TANÁCS

Pályázati felhívás kiemelt jelentőségű oktatási intézmények támogatására

A pályázat célja a Szerbiában élő magyar nemzeti közösség szülőföldjén való boldogulásának elősegítése, nemzeti azonosságtudatának erősítése és konkrét szellemi és tárgyi eredményt felmutató, célokat tükröző igényes programok támogatása.

A pályázat tárgya a magyar közösség oktátását és közművelődését fejlesztő intézmények támogatása.

Pályázatot nyújthatnak be szerbiai székhelyű:
•    kiemelt jelentőségű közoktatási intézmények,
•    társalapított közoktatási intézmények,
•    színmagyar közoktatási intézmények.

A támogatás igényelhető:
•    működési költségek finanszírozására,
•    programok szervezésére,
•    eszközbeszerzésre,
•    infrastruktúra fejlesztésére.

A kiosztásra kerülő támogatás: 2.250.000,00 (azaz kétmillió-kettőszázötvenezer) dinár.

Az igényelhető támogatás összege: 20.000,00–100.000,00 dinár.

A pályázat formája nyílt és vissza nem térítendő, elő- és utófinanszírozásra egyaránt felhasználható.

Benyújtási határidő: 2015. szeptember 22., 14.00 óra.

Részletek