Pályázati felhívás iskolai tanulmányi kirándulásra az óbecsei Than emlékházba

Pályázatok

mntMAGYAR NEMZETI TANÁCS

Pályázati felhívás iskolai tanulmányi kirándulásra az óbecsei Than emlékházba

1./A pályázat formája: nyílt pályázat.

2./A pályázati kiírás alapján kiosztásra kerülő támogatás összesen 1.000.000,00 (azaz: egymillió) dinár.
Az ezen pályázati kiírásban szereplő összeg abban az esetben kerül kiosztásra, amennyiben a forrásösszeg a szerződéskötések előtt rendelkezésre áll.

3./A támogatás vissza nem térítendő.
A támogatás igényelhető:
– iskolai tanulmányi kirándulásra az óbecsei Than emlékházba felső osztályosok részére,
– iskolai tanulmányi kirándulásra az óbecsei Than emlékházba kiegészítve az aracsi Pusztatemplom látogatásával felső osztályosok részére.
(A megítélt és folyósított támogatások kizárólag a Támogató által meghatározott célokra fordíthatók. Egyéb célú, a pályázatban megfogalmazottaktól eltérő felhasználáshoz a Támogató írásos jóváhagyását kell kérni. Ilyen jóváhagyást a Tanács elnöke adhat írásos formában).
A támogatás igényelhető elő és utófinanszírozásra egyaránt.
A támogatás kizárólag a tanulmányi kirándulás összköltsége felének a fedezésére igényelhető (utazási költségek és belépőjegyek költségei legfeljebb fele összegére).
A támogatás felső határa: 30.000,00 dinár/ 50 fő.
A pályázat tárgyának 2013. november 30-ig kell megvalósulnia. A jelentést az odaítélt eszközök felhasználásáról a pályázat tárgyának lebonyolításától számított 15 napon belül, de legkésőbb 2013. december 15-ig szükséges leadni.

4./A meghirdetett támogatási pályázaton pályázhatnak:
–        a kiemelt jelentőségű általános iskolák,
–        a társalapítás alatt álló általános iskolák,
–        a többségében magyar nyelven oktató általános iskolák, és
–        a magyar nyelven is oktató általános iskolák.
A meghirdetett támogatási pályázaton a pályázók egy kérelmet adhatnak át.

 A pályázatok benyújtási határideje: 2013. szeptember 26., 16 óra.

Részletek