Nyílt hirdetmény a 2013. évi sportolói ösztöndíjak odaítélésére

Pályázatok

sportsscholarshipMAGYARKANIZSA KÖZSÉG

Nyílt hirdetmény a 2013. évi sportolói ösztöndíjak odaítélésére

A nyílt pályázat meghirdetése a magyarkanizsai községi költségvetésből 2013-ban 800.000,00 dinár összegben folyósítandó sportolói ösztöndíjak odaítélésére szól.

FELTÉTELEK

Sportolói ösztöndíjra valamennyi sportági kategóriában a Magyarkanizsa községben működő sportszervezetek azon tagjai jogosultak, akik megszerzik az ígéretes sporttehetség jogállást.

Az ígéretes sporttehetség jogállásra jelölteket a sportszervezetek javasolnak a Szerbiai Sportszövetségben és a Szerbiai Olimpiai Bizottságban az előző év során elért sportolói kategorizálás, munkaeredmények, megszerzett oklevelek és köszönőlevelek alapján.

Az ösztöndíjjogosultság érvényesítésének feltételei:
•    a jelölt tagja legyen olyan sportszervezetnek, amely tagja a Magyarkanizsai Községi Sportszövetségnek, és ott eddzen,
•    a sportszervezetben, az iskolai csapatban, a válogatottban stb. rendszeresen és lelkiismeretesen lássa el minden sportolói kötelezettségét,
•    magatartása ösztönözze és népszerűsítse a sport, a sportélet és az alkotótevékenység etikai értékeit,
•    12 évesnél fiatalabb és 24 évesnél idősebb nem lehet,
•    az általa látogatott iskolában magaviseletből legalább jeles osztályzata legyen,
•    állandó lakóhelye Magyarkanizsa község területén legyen,
•    más szervezettől, intézettől és intézménytől nem részesülhet sportolói ösztöndíjban.

A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

A pályázati dokumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

–     jelentkezési formanyomtatványt (SP–1 nyomtatvány);
–     igazolást arról, hogy a jelölt a Magyarkanizsai Községi Sportszövetség tagságába tartozó sportszervezetnek tagja, és abban edz is;
–     a születési anyakönyvi kivonat fénymásolatát;
–     az általa látogatott iskola igazolását arról, hogy magaviseletből legalább jeles osztályzata van, vagy bizonyítékként a bizonyitványának fénymásolatát;
–     nagykorú jelolt esetén: a személyi igazolványának fénymásolatát; kiskorú jelölt esetén: a szülő nyilatkozatát a kiskorú jelölt állandó lakóhelyéről (I–3 nyomtatvány);
–     nagykorú sportoló estén: nyilatkozatot arról, hogy más sportszervezettől, intézettől és intézménytől nem részesül ösztöndíjban (I–1 nyomtatvány); kiskorú jelölt esetén: a szülő nyilatkozatát arról, hogy gyermeke más sportszervezettől, intézettől es intézménytől nem részesül ösztöndíjban (I–2 nyomtatvány).

A sportolói ösztöndíjra a pályázat kiírását követően a Magyarkanizsai Községi Sportszövetség¬ben tagsággal rendelkező minden sportegyesület a megállapított határidőn belül legföljebb két jelöltet javasolhat.

Az előírt formanyomtatványokon kívül a sportegyesületeknek hírlevél, oklevél, köszönőlevél, a szövetségben kiállított lista vagy a sportoló jogállását igazoló egyéb okmány formájában írásos bizonyítékokat kell beterjeszteniük.

A pályázati jelentkezéseket a bizottsághoz a jelentkezési formanyomtatványon kell benyújtani, amely az ösztöndíjrendeletnek és a pályázati dokumentációnak elválaszthatatlan része.

Az elkésett jelentkezéseket a bizottság figyelmen kívül hagyja, a hiányosakat pedig hibásnak fogja tekinteni.

A PÁLYÁZÁS HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA

A pályázatok benyújtásának határideje: a nyílt hirdetménynek a magyarkanizsai önkormányzat világhálós hivatalos honlapján való közzétételét követő 15 nap.
A formanyomtatványok ITT elérhetők