Pályázat a nemzetek közötti tolerancia megőrzésére irányuló projektumok társfinanszírozására

Pályázatok

TARTOMÁNYI OKTATÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG

Pályázat a nemzetek közötti tolerancia megőrzésére és ápolására irányuló projektumok társfinanszírozására

A pályázatot olyan projektumok és tevékenységek társfinanszírozására hirdetjük meg, amelyeknek célja a nemzetek közötti tolerancia megőrzése és ápolása Vajdaságban a 2011. évben, éspedig a Multikulturalizmus és tolerancia érvényesítése Vajdaságban elnevezésű projektum keretében.

I.    AZ ESZKÖZÖK FELOSZTÁSA

A pályázatot összesen 8 874 000,00 dinár eszközre írjuk ki.

II.      PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A pályázás határideje 2011. augusztus 10.

•    A pályázatra kizárólag Vajdaság autonóm tartományi székhelyű bejegyzett jogi személyek – szervezetek, egyesületek és társulások jelentkezhetnek, amelyeknek tevékenysége a nemzetek közötti tolerancia megőrzésén alapul, illetve olyan szervezetek, egyesületek és társulások, amelyeknek projektumai Vajdaság Autonóm Tartomány területén a nemzetek közötti tolerancia megőrzésére és ápolására irányulnak.

•    Az eszközök odaítéléséről való döntéshozatalkor mérlegelni kell a benyújtott projektum, illetve rendezvény javasolt kereteit és jelentőségét, teljesítésének módját és a konkrét hatásokat, amelyek a projektum vagy rendezvény révén megvalósulnak.

•    Az eszközök odaítéléséről való döntéshozatalkor előnyben részesülnek a fiatalok körében a nemzetek közötti tolerancia szellemének fejlesztésére, megőrzésére és ápolására irányuló projektumok, illetve rendezvények.

•    A határidő lejártával beérkezett, hiányos vagy szabálytalanul kitöltött jelentkezéseket, amelyeket nem a meghatalmazott személyek nyújtottak be, nem vesszük figyelembe, és azokat a jelentkezéseket sem, amelyek nem képezik a pályázat tárgyát.

•    Nem vesszük figyelembe azokat a pályázati jelentkezéseket sem, amelyeket olyan jelentkezők nyújtottak be, akiknek a Titkárság korábbi pályázatok során már odaítélt eszközöket, de nem tettek eleget az adott pályázat szerint vállalt kötelezettségeiknek.

•    A Titkárság fenntartja jogát, hogy a pályázóktól szükség szerint, kiegészítő dokumentációt és információkat kérjen, vagy helyszínelést végezzen, illetve az eszközök odaítélése céljából pótfeltételek kielégítését határozza meg.

•    A Titkárság a döntését nem köteles megindokolni.

•    A Titkárság ezen döntése ellen nem lehet jogorvoslattal élni.

•    A jelentkezéseket és a mellékelt dokumentumokat a pályázóknak nem küldjük vissza.

III.    A PÁLYÁZÁS MÓDJA

•    A jelentkezéseket kizárólag a Titkárság pályázati űrlapjain kell benyújtani. A pályázati dokumentumok 2011. július 12-étől vehetők át a Titkárság helyiségeiben, vagy letölthetők a következő honlapról: www.puma.vojvodina.gov.rs

•    A jelentkezéshez kötelező benyújtani:
1.    A szervezet bejegyzéséről szóló hivatalos bizonyítékot,
2.    Az adóazonosító szám (PIB) bizonylatát,
3.    A banknál vezetett számláról szóló hivatalos bizonyítékot (a bankkal kötött szerződés stb.).

•    A pályázati jelentkezéseket szerb nyelven vagy a Vajdaság Autonóm Tartomány területén hivatalos használatban levő nemzeti közösségek nyelvén kell benyújtani.

•    A pályázati jelentkezéseket Újvidéken a tartományi közigazgatási szervek iktatójában (Vajdaság AT kormányépületében) személyesen kell átadni, vagy postán a következő címre küldhetők:

Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság
21000 Újvidék
Mihajlo Pupin sugárút 16.
A PÁLYÁZATRA

Pályázat szövege

Jelentkezési űrlap

Link